Regularny przegląd techniczny centrali wentylacyjnej to sprawna praca na długie lata

Regularny przegląd techniczny centrali...

Wybrana aktualność

Regularny przegląd techniczny centrali wentylacyjnej to sprawna praca na długie lata
22 LUT '19
Artykuły eksperckie

Regularny przegląd techniczny centrali wentylacyjnej to sprawna praca na długie lata

Każde urządzenie wentylacyjne, klimatyzacyjne czy grzewcze wymaga wykonywania regularnych przeglądów technicznych. Większość producentów dokładnie określa, kiedy należy przeprowadzić przegląd, jednak nie każdy użytkownik stosuje się do tych zaleceń.

Centrale wentylacyjne, tak jak każde inne urządzenia, ulegają powolnemu procesowi zużywania się podczas eksploatacji, dlatego też tylko regularne przeglądy i zabiegi konserwacyjne pozwolą na zapewnienie optymalnej pracy urządzeń przez długi czas.

Wykonaj przegląd centrali przynajmniej 2 razy w roku!

Typowa centrala wentylacyjna składa się z wielu podzespołów, między innymi: wentylatorów, wymiennika ciepła, filtrów, nagrzewnic oraz automatyki sterującej. Tylko urządzenia, których podzespoły są regularnie sprawdzane pod kątem technicznym, gwarantują dobrą jakość i prawidłowy proces wymiany powietrza w budynku.

Co należy sprawdzić podczas przeglądu?

Typowy przegląd techniczny polega na sprawdzeniu każdego z podzespołów oraz na odpowiedniej regulacji sterowania. Standardową czynnością, która powinna być wykonywana regularnie, jest czyszczenie urządzenia, przede wszystkim obudowy i wnętrza centrali, wymiennika ciepła, nagrzewnicy oraz wentylatorów.

Smog i sezon zimowy to przyczyny szybszego zużycia filtrów powietrza.

Jednymi z podstawowych elementów, które ulegają zużyciu są filtry powietrza. W centrali rekuperacyjnej znajdują się dwa filtry: filtr powietrza pobieranego z zewnątrz oraz filtr powietrza wyciąganego z pomieszczenia. To, jak szybko zużyje się dany filtr, zależy przede wszystkim od jakości filtrowanego powietrza. W okresach zimowych, kiedy jakość powietrza pogarsza się ze względu na smog, konieczna okazać się może częstsza wymiana filtrów. Ich stan może być kontrolowany przy pomocy presostatu, który w przypadku dużego zabrudzenia się, poinformuje użytkownika o konieczności wymiany tego podzespołu. Komunikat taki zostanie wyświetlony na wyświetlaczu lub sterowniku do centrali. Sam proces wymiany filtra w domowym rekuperatorze jest bardzo łatwy - w większości urządzeń producenci zadbali o szybki i bezproblemowy dostęp do tych elementów.

Konserwacja wymiennika ciepła

Głównym elementem rekuperatora jest wymiennik ciepła. To tutaj zachodzi wymiana ciepła, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na stopień jego zabrudzenia. Po zdjęciu i odkręceniu przedniej obudowy, wymiennik wystarczy wysunąć z obudowy. Po wyjęciu wymiennika z rekuperatora, należy przemyć go ciepłą wodą lub z dodatkiem łagodnego detergentu. Przed ponownym montażem należy upewnić się, że całość jest już sucha - nie należy dopuścić do przedostania się wody do części elektrycznych i przewodów wewnątrz urządzenia.

Sprawdzenie drożności układu skroplin

Kolejną ważną czynnością podczas przeglądu central wentylacyjnych jest sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroplin. Należy pamiętać, że cały układ musi być wypoziomowany w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Warto sprawdzić, czy odpływ kondensatu jest odpowiednio zabezpieczony i wolny od zanieczyszczeń stałych, a syfon całkowicie jest napełniony wodą.

Przegląd wentylatorów

Ważnym elementem, który należy sprawdzić podczas przeglądu centrali wentylacyjnej są wentylatory. Przegląd wentylatorów polega m. in. na sprawdzeniu działania i wyważenia wirnika, kontroli stanu łożysk, czyszczeniu i myciu łopatek wentylatora oraz sprawdzeniu prądów silnika. Silnik należy sprawdzić pod kątem nagromadzenia kurzu i brudu na łopatkach wirnika, gdyż ich zabrudzenie może powodować zakłócenie równowagi poziomu hałasu.

Kontrola automatyki centrali wentylacyjnej

Przeglądy wykonywane przez profesjonalne firmy obejmują również kontrolę automatyki w urządzeniu. Należy sprawdzić stan elektroniki i okablowania oraz wykonać pomiary kontrolne, aby wykluczyć możliwość awarii podzespołów centrali.

Odpowiednie wyregulowanie pracy centrali wydłuża czas eksploatacji

Podczas przeglądu, warto również wyregulować pracę central. Odpowiednio wyregulowany system zapewnia optymalną pracę centrali dostosowaną do warunków panujących w danym miejscu, poprawia jakość powietrza dostarczanego do poszczególnych pomieszczeń, zmniejsza zużycie energii oraz ryzyko wystąpienia awarii, ale także wydłuża czas eksploatacji urządzenia.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły na temat centrali rekuperacyjnej Vent-Axia: kontakt@lindab.com.