Zasada działania DC Inverter

Zasada działania DC Inverter

Rozwiązania zastosowane w urządzeniach klimatyzacyjnych pracujących na bazie stałoprądowych sprężarek inwerterowych są jednymi z najnowocześniejszych na świecie. Mikroprocesorowe sterownie oraz unikalny układ zasilania sprawiają, że urządzenia DC INVERTER są o ponad 40% oszczędniejsze od tradycyjnych urządzeń klimatyzacyjnych. Ponadto urządzenia klimatyzacyjne DC INVERTER spełniają wymogi zawarte w unijnej dyrektywie dotyczącej obowiązku posiadania przez budynki certyfikatów energetycznych określających ich energochłonność.

Wydajność sprężarki

Nowoczesne rozwiązania zastosowane w sprężarce DC INVERTER zapewniają możliwość zmiany wydajności pracy urządzenia. W przypadku klasycznych mechanizmów sprężarka pracuje z pełną mocą kiedy klimatyzator chłodzi lub grzeje, a wyłącza się gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie oczekiwaną wartość. Wiąże się to ze znacznym poborem prądu podczas każdego uruchomienia, dużym hałasem oraz krótszym okresem eksploatacji urządzenia.

Temperatura

Jednostka wewnętrzna pracująca ze sprężarką DC INVERTER zapewnia o wiele bardziej efektywną regulację temperatury, dzięki temu jest w stanie szybciej osiągnąć oczekiwane wartości w pomieszczeniach. Dodatkowo urządzenia DC INVERTER zapewniają mniejsze wahania temperatury niż rozwiązania klasyczne, gdyż tylko ± 0,5°C.

Prąd rozruchowy

Sprężarki stosowane w konwencjonalnych urządzeniach rozpoczynają pracę na pełnych obrotach. Natomiast sprężarki w urządzeniach stałoprądowych inwerterów płynnie zwiększają obroty, dzięki temu spada zużycie energii elektrycznej.

Hałas

Możliwość redukcji wydajności pracy sprężarki DC INVERTER zmniejsza poziom emitowanego hałasu.