Jak sfinansować zakup pompy ciepła?

Jak sfinansować zakup pompy ciepła?

Ekologiczne rozwiązania dla budownictwa takie jak pompy ciepła powietrze-woda zyskują coraz większą rzeszę zwolenników. Są ekologiczne i nie zanieczyszczają środowiska, a koszty ogrzewania instalacją z pompą ciepła są niemal dwukrotnie niższe niż w przypadku np. gazu.

Dodatkową zachętą do zakupu pompy ciepła są państwowe programy współfinansujące ekologiczne inwestycje dla osób fizycznych. Koszty zakupu pomp ciepła a także innych urządzeń OZE takich jak fotowoltaika, mogą być dofinansowane ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oto dwa najważniejsze, obecnie funkcjonujące programy, dzięki którym można uzyskać spore dofinansowanie do zakupu pompy ciepła.

Program „Czyste Powietrze”

Od 3 stycznia 2023 zmianom uległy najważniejsze założenia programu „Czyste Powietrze”, w ramach którego również można otrzymać dofinansowanie m.in. na gruntowe pompy ciepła oraz pompy powietrze-woda. Przede wszystkim, do 135 000 tys. zł rocznie, zwiększył się limit dochodowy i niemal podwoił się poziom dofinansowania. Dzięki zmianie progów dochodowych więcej osób będzie mogło skorzystać z dofinansowania, co oznacza większe zmiany dla środowiska. Lepsza jakość powietrza korzystnie wpłynie na zdrowie nas wszystkich. Ważną zmianą jest możliwość ponownego złożenia wniosku przez osoby biorące wcześniej udział w programie „Czyste powietrze”. Kolejna pozytywna zmiana to skrócony proces składania i rozpatrywania wniosków. Wiele banków i gmin włącza się w program „Czyste powietrze”. Umożliwia to połączenie dotacji z programu z dotacjami gminnymi.

Program „Moje Ciepło”

Dla inwestorów zainteresowanych instalacją pompy ciepła w nowych domach, w kwietniu 2022 roku uruchomiono również program „Moje ciepło”, dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie w wysokości od 7 do 21 tys. zł właśnie na zakup pompy ciepła. Dotacje mają pokrywać do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny - do 45%. Program współfinansuje zakup zarówno gruntowych pomp ciepła, pomp powietrze-woda, jak i pomp powietrze-powietrze. Nabór wniosków odbywa się od 29.04.2022 do 31.12.2026 lub do wyczerpania dedykowanej puli środków, które wynoszą aż 600 mln zł.