W jaki sposób prawidłowo dobrać nawiewniki wirowe do sali konferencyjnej?

W jaki sposób prawidłowo dobrać nawiewniki...

Wybrana aktualność

W jaki sposób prawidłowo dobrać nawiewniki wirowe do sali konferencyjnej?
23 MAJ '24
Artykuły eksperckie

W jaki sposób prawidłowo dobrać nawiewniki wirowe do sali konferencyjnej?

Podczas projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach, szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowy dobór nawiewników i wywiewników. Elementy te muszą się cechować optymalnymi warunkami pracy tak, aby w strefach przebywania ludzi nie generowały np. zbyt dużego hałasu lub nie powodowały odczucia przeciągu. Poprawnie dobrane i rozmieszczone urządzenia to zapewnienie równomiernego przepływu powietrza w całym pomieszczeniu, w którym unika się stref o zbyt wysokiej prędkości powietrza bądź stref, do których powietrze mogłoby nie docierać.

Dla prawidłowego doboru nawiewników niezbędne jest posiadanie takich danych jak:

 • geometria pomieszczenia (długość x szerokość x wysokość);
 • wysokość sufitu podwieszanego (wysokość montażu nawiewników);
 • strumień powietrza nawiewanego m3/h (wynika z zysków ciepła oraz wymagań higienicznych);
 • temperatura powietrza w pomieszczeniu oraz temperatura powietrza nawiewanego;
 • wymagana prędkość w strefie przybywania ludzi – w pomieszczeniach biurowych zaleca się nie przekraczać prędkości 0,2 m/s;
 • dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego na wysokości strefy przebywania ludzi dB(A).

Prawidłowy dobór nawiewników został przeprowadzony w darmowej internetowej platformie projektowo-doborowej Lindab lindQST, w oparciu o poniższe parametry:

 • wymiary pomieszczenia: 8×7×3,5 m (długość × szerokość × wysokość);
 • wysokość strefy przebywania ludzi: 1,8 m;
 • temperatura powietrza w pomieszczeniu: 22°C;
 • temperatura powietrza nawiewanego: 18°C;
 • wysokość montażu nawiewników: 2,75 m;
 • ilość powietrza nawiewanego: 1500 m³/h;
 • poziom ciśnienia akustycznego na wysokości strefy przebywania ludzi: <35dB(A) - wymaganie inwestora.

Krok 1. Stworzenie przestrzeni oraz określenie kryteriów wymiarowania

Zgodnie z przedstawionymi w poprzednim punkcie założeniami doborowymi, za pomocą platformy lindQST, stworzona została przestrzeń sali konferencyjnej.

Krok 2. Dane techniczne

Zakładka "Dane techniczne" umożliwia uzupełnienie podstawowych informacji technicznych, takich jak: dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego, wysokość pomieszczenia, wysokość montażu, temperatura nawiewu, temperatura w pomieszczeniu i wysokość strefy przebywania człowieka.

Krok 3. Dobór nawiewnika wirowego

Po uzupełnieniu danych technicznych, z drzewka nawigacji po lewej stronie, prawym przyciskiem myszy wybieramy "znajdź nawiewnik", gdzie wyszukujemy odpowiedni typ urządzenia. W tym przypadku wybieramy nawiewniki wirowe na płycie prostokątnej. Zakładamy (wstępnie) 6 nawiewników wirowych, wpisując wymagany
przepływ na 1 produkt: qv = 250 m³/h.

Program doborowy lindQST zaproponował następujące nawiewniki wirowe spełniające wymagania:

Wybierając do sprawdzenia pierwszy z zaproponowanych nawiewników, klikamy napis RS-14-H-S-2-200. Powoduje to wywołanie okna, w którym można wprowadzić kolejne właściwości: rodzaj skrzynki rozprężnej, kolor nawiewnika ustawienie trybu pracy. Sparametryzowany nawiewnik dodawany jest do projektu za pomocą przycisku "Dodaj do projektu", następnie należy wpisać pożądaną ilość i zatwierdzić poprzez przycisk "Dodaj".

Krok 4. Rozmieszczenie i symulacja nawiewników wirowych

Program lindQST posiada szereg ikon służących do rozmieszczenia urządzeń i ich symulacji.
Nawiewniki muszą być rozmieszczone w taki sposób, aby nie przekroczyć wymaganej prędkości na granicy strefy przebywania ludzi.

Krok 5. Symulacja

Symulację można przeprowadzić za pomocą cząsteczek powietrza lub dymu. Jeśli w strefie przebywania ludzi warunki graniczne zostaną przekroczone, program zmieni kolor symulacji na czerwony.
Dla wybranego rodzaju i ilości nawiewników 6x RS-14-H-S-2-200 oraz dla zaproponowanego rozmieszczenia nawiewników wirowych uzyskano następujące wartości:

Krok 6. Weryfikacja uzyskanych wyników

Uzyskane wyniki dla sześciu nawiewników wirowych:

 • prędkość na granicy strefy przebywania ludzi: 0,17 m/s;
 • poziom ciśnienia akustycznego na wysokości strefy przebywania ludzi: 23-24 dB(A) 

Podsumowanie

Nawiewniki, które zastosowano w projekcie to RS-14H. To kwadratowy nawiewnik wirowy z kierownicami stałymi. RS14 może być stosowany zarówno do nawiewu, jak i wywiewu powietrza. Moduł wirowy zapewnia wysoką indukcję oraz duży, dynamiczny zasięg. Dzięki temu nadaje się idealnie do nawiewu bardzo chłodnego powietrza.

Więcej informacji na temat rozwiązania »

Michał Wołowicz
Koordynator ds. Kluczowych Klientów w Lindab Polska
e-mail: michal.wolowicz@lindab.com