Dlaczego warto zainwestować w system wentylacyjny o podniesionej klasie szczelności?

Dlaczego warto zainwestować w system...

Wybrana aktualność

Dlaczego warto zainwestować w system wentylacyjny o podniesionej klasie szczelności?
21 PAŹ '16
Artykuły eksperckie

Dlaczego warto zainwestować w system wentylacyjny o podniesionej klasie szczelności?

Na polskim rynku standardem jest wciąż wykorzystanie bezuszczelkowych systemów wentylacyjnych, 
w których uszczelnienie wykonywane jest ręcznie podczas montażu. Takie rozwiązania pozwalają wprawdzie ograniczyć koszt kształtek i osprzętu o około 25% w stosunku do elementów z fabrycznie montowanymi uszczelkami, jednak nieszczelne połączenia będą mieć negatywny wpływ na wiele parametrów użytkowych budynku oraz koszty eksploatacji związane ze zużyciem energii.

Zgodnie z normą PN-EN-12237 „Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym”, klasyfikacja szczelności dla okrągłych przewodów i kształtek wentylacyjnych wygląda następująco:

pt - ciśnienie próbne
Odpowiednikiem powyższej normy dla kanałów prostokątnych jest: PN-EN-1507 "Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności"
 

Normy nie podają jednoznacznie, do jakich typów instalacji należy stosować każdą z powyższych klas. Zalecają jedynie, aby przeciek powietrza nie przekraczał 2% całkowitego przepływu powietrza przez działający system, co odpowiada klasie B. Wybór optymalnej klasy szczelności dla danego projektu należy więc do projektanta układu wentylacyjnego.

Po co przekraczać minimalne wymagania?

 

Istnieje wiele wymiernych korzyści wynikających z zastosowania systemów o podniesionej klasie szczelności nawet w przypadku instalacji w których nie jest to konieczne w prawnego punktu widzenia. Najważniejszym z nich jest bezpośredni wpływ szczelnego systemu wentylacyjnego na efektywność energetyczną budynku. Bardziej szczelne systemy mogą pracować przy niższym ciśnieniu, a co za tym idzie mniejszym poborze energii przez wentylatory. Ponadto pozwalają na pełne wykorzystanie korzyści z takich obszarów jak rekuperacja i wykluczają możliwość mieszania się powietrza nawiewanego z wywiewanym.

Szczelność jest kluczowym czynnikiem w instalacjach wykorzystujących urządzenia grzejące lub chłodzące, bowiem nieszczelności są miejscami, w których występują straty ciepła, które później muszą być kompensowane zwiększonym poborem prądu. Szacuje się, że różnice w poborze energii pomiędzy klasami A i D w układach, które korzystają z rekuperacji i klimatyzacji dochodzą nawet do 30%. Kolejnym czynnikiem jest czystość transportowanego powietrza. Nieszczelności mogą być drogą, którą kurz i zanieczyszczenia dostają się do systemu wentylacyjnego w miejscach nieprzewidzianych przez projektanta. Nieszczelne układy są bardzo trudne w zbalansowaniu i generują dodatkowy hałas. Wszystkie te czynniki negatywnie wpływają na jakość klimatu w wentylowanych pomieszczeniach, a także znacznie utrudniają obsługę i konserwację systemu.

Musimy również pamiętać, że to jakiej klasy przewody wentylacyjne wybierzemy będzie miało istotny wpływ na spełnianie nowych wymagań dla systemów wentylacyjnych obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. zgodnie kolejnym etapem wdrażania postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. Dyrektywa ErP określa ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. W świetle dużej wagi przywiązywanej do ochrony środowiska, inwestycja w system o podniesionej klasie szczelności zapewni zgodność z normami nawet w przypadku ewentualnych zaostrzeń przepisów w przyszłości.

Oprzyj swoja opinię na faktach

Projekt na bazie którym przeprowadzono eksperyment to standardowy układ biurowy dla pomieszczenia 12 x 12m. Ze szczegółową metodologią badania i wykorzystanymi elementami można zapoznać się TUTAJ.
 

Procedura wykonywania pomiarów szczelności jest skomplikowana i wymaga specjalistycznego sprzętu. Dodatkowym utrudnieniem przy porównaniu wyników pomiędzy różnymi typami prawdziwych układów jest wysoka złożoność zjawiska, liczba czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki i faktu, że nieszczelności nie skaluje się pomiędzy instalacjami o różnych rozmiarach.

Na zlecenie Lindab ośrodek badawczy TÜV przeprowadził więc eksperyment porównujący charakterystykę 5 najbardziej popularnych rozwiązań, opartych na identycznym układzie, zbudowanych przy wykorzystaniu różnych technik montażowych. Ośrodek badawczy TÜV (Technischer Überwachungsverein) Rheinland, specjalizuje się w badaniach technicznych dla produktów przeznaczonych dla przemysłu i branży B2B.

Lata doświadczenia i stałego doskonalenia produktów Lindab zaowocowały powstaniem kompleksowej oferty najbardziej praktycznych, innowacyjnych, szczelnych i efektywnych energetycznie rozwiązań dla wentylacji dostępnych na europejskim rynku. Wszystkie kształtki okrągłe z uszczelkami i kanały okrągłe dostępne w ofercie Lindab spełniają wymagania najwyższej klasy szczelności D zgodnie z normą PN-EN-12237.

W eksperymencie wykorzystano następujące produkty:


Kanały okrągłe Lindab z fabrycznie montowanymi uszczelkami
Systemy kanałów okrągłych Lindab z fabrycznie montowanymi uszczelkami. Łączenie elementów odbywa się za pomocą blachowkrętów.


Kanały okrągłe Lindab, uszczelniane taśmą

Kanały okrągłe Lindab z fabrycznie montowanymi uszczelkami.


Kanały okrągłe Lindab, uszczelniane silikonem
System kanałów okrągłych bez uszczelki, montowany na blachowkręty i uszczelniany silikonem.


Lindab Safe Click

Innowacyjny system kanałów okrągłych Lindab wyróżniający się fabrycznie montowanymi, podwójnymi uszczelkami, a także systemem szybkiego łączenia, ułatwiającym montaż i gwarantującymi idealne połączenie bez konieczności stosowania blachowkrętów ani dodatkowego uszczelnienia.


Kanały prostokątne Lindab
System kanałów prostokątnych łączony przy pomocy kołnierzy, opasek uciskowych i uszczelek na ramce.

Bezkonkurencyjna szczelność systemów uszczelkowych

Wyniki pomiarów szczelności jednoznacznie wykazują, że systemy uszczelkowe jako jedyne są w stanie osiągnąć klasę szczelności D. Nieszczelność w badanej instalacji dla systemów uszczelkowych Lindab nie przekroczyła wartości 0,8 l/s przy ciśnieniu 400 Pa. W systemach uszczelnianych ręcznie podczas montażu nieszczelność była prawie 10 razy większa zarówno przy ciśnieniu dodatnim jak i ujemnym.


Różnice są jeszcze bardziej widoczne w teście przy ciśnieniu podniesionym do 1000Pa+. Systemy uszczelkowe Lindab osiągnęły wyniki o ponad połowę lepsze od wartości granicznych podanych w normie.
 

W przypadku testów przy podciśnieniu 750Pa - wyniki systemów uszczelkowych Lindab były ponad trzykrotnie lepsze od wartości krańcowych podanych w normach. Jednoznacznie dowodzi to, że systemu Lindab gwaranrują najwyższą szczelność znacznie przekraczającą wymagania regulacji prawnych.


Znacznie krótszy czas montażu i niższe ryzyko błędów
 


Wyniki testów wskazują na jeszcze jedną istotną przewagę systemów uszczelkowych nad tradycyjnymi rozwiązaniami. Dwóch instalatorów spędziło jedynie 4 godziny i 25 minut montując system uszczelkowy Lindab. Dla kanałów okrągłych łączonych śrubami i uszczelnianych taśmą okres ten wydłużył się o 38% , a w przypadku kanałów prostokątnych praca zajęła aż dwukrotnie więcej czasu. Krótszy czas montażu oznacza mniejsze koszty inwestycji.


Należy również zwrócić uwagę na to, że systemy na których wykonywane były pomiary zostały zamontowane przed ekipę ekspertów. Można przypuszczać, że w rzeczywistych warunkach systemy uszczelkowe wypadłyby jeszcze lepiej. Dokładność połączeń w systemach uszczelkowych jest bardziej powtarzalna, mniej uzależniona od jakości pracy instalatora i mniej podatna na błędy niż ma to miejsce w przypadku systemów montowanych na placu budowy. Nie występuje też ryzyko nałożenia zbyt małej ilości substancji uszczelniającej lub uszkodzenia taśmy. Co ważne gumowe uszczelki są dużo bardziej trwałe i gwarantują utrzymanie swoich właściwości przez wiele lat.

Wniosek może być tylko jeden

Wykorzystując w projekcie systemy Lindab z fabrycznie montowanymi uszczelkami uzyskujemy najlepszy możliwy system wentylacyjny, który zagwarantuje najwyższą dostępną na rynku szczelność i jakość, a także zgodność z normami na wiele lat. Przełoży się to na wzrost efektywności energetycznej, niższe koszty utrzymania, zwiększenie komfortu klimatu wewnętrznego i zmniejszenie negatywnego wpływu budynku na środowisko.