Raport z badania wpływu wilgoci i czynników naturalnych na stalowe rury wentylacyjne.

Raport z badania wpływu wilgoci i czynników...

Wybrana aktualność

Raport z badania wpływu wilgoci i czynników naturalnych na stalowe rury wentylacyjne.
3 LIS '16
Artykuły eksperckie

Raport z badania wpływu wilgoci i czynników naturalnych na stalowe rury wentylacyjne.

W związku z zalewem rynku HVAC przez niskiej jakości systemy wentylacyjne, rekompensowanie wyższych cen stali niższą jakością i wykorzystywania coraz gorszych surowców, Lindab Sp. z o.o. przeprowadził badanie 5 stalowych rur wentylacyjnych typu "Spiro" pochodzących od wiodących producentów na polskim rynku.

Cel:

Badanie miało na celu sprawdzenie krótkookresowego wpływu warunków atmosferycznych i wilgoci na wygląd stalowych rur wentylacyjnych, a także wykazanie ewentualnych różnic w jakości powłoki ocynku i stali.

Metodologia:

Cały proces nadzorowany był przez Technologa Produkcji w firmie Lindab Sp. z o.o., mgr inż. Łukasza Magrowskiego. Wszystkie produkty zostały ustawione na platformie testowej i poddane codziennym pomiarom w okresie od 29.09.2016 do 10.10.2016. Do testów włączono również bardzo wysokiej jakości rurę Lindab (oznaczona literą „L”). Szczegółowa znajomość specyfikacji technicznej tego produktu była punktem odniesienia w ocenie wpływu warunków atmosferycznych na konkurencyjne produkty. Przy wykorzystaniu narzędzi pomiarowych ustalona została podstawowa specyfikacja produktów użytych w badaniu:

Oznaczenia Powłoka ocynku Grubość blachy Tolerancje
L Z275 0,5 zgodna
B1 Z275 0,5 zgodna
B2 Z275 0,5 zgodna
X ~Z130 ~0,42 zgodna
S Z275 0,5 niezgodna
 

Wyniki:

29.09.2016 - Rozpoczęcie testu i wstępne obserwacje

Różnice w jakości produktów i procesie produkcji widoczne były już podczas przygotowania próby. Rura "B1" miała nieestetyczne ślady po złej jakości chłodziwie. Produkt "S" był wysmarowany tłustą substancją, a tolerancja rozmiaru średnicy nie spełniała wymogów opisanych w normie PN-EN 1506. W związku z cienką blachą zastosowaną w produkcie "X" konieczne było dodanie przetłoczenia zwiększającego sztywność.

10.10.2016 - Efekty po pierwszym etapie badań (12 dni)

Już po tygodniu jedna z rur konkurencyjnego producenta zaczęła zmieniać wygląd, a efekt ten wzmagał się z każdym kolejnym dniem. Na zakończenie pierwszego etapu rura "S" pokryta była na całej powierzchni, plamiastym nalotem. Co więcej barwa z dnia na dzień stawała się coraz ciemniejsza, co sugeruje wykorzystanie innej stali niż DX51. Przed rozpoczęciem badania żadne z podręcznych narzędzi pomiarowych nie wskazywało na tak słabe zabezpieczenie tego produktu przed warunkami atmosferycznymi i wilgocią.

Wnioski:

Wynik badania wskazuje, że zakup rur wentylacyjnych nawet od wiodących producentów może być na polskim rynku loterią. Produkt "S" pomimo dobrej specyfikacji technicznej zaczął zmieniać wygląd już po kilku dniach, co może wskazywać na wykorzystanie stali nieznanego typu i pochodzenia. Jak wykazał test, efekty krótkokresowego działania wilgoci są bardzo trudne do przewidzenia w oparciu o pomiary z przenośnych przyrządów. Do weryfikacji typu i jakości stali konieczne jest przeprowadzenie kosztownych testów laboratoryjnych, niedostępnych dla większości klientów.

Rura wentylacyjna Lindab ("L") wyglądała identycznie jak na początku. Wynik ten jest efektem wieloletniego doskonalenia procesów produkcji i stosowania surowców o najwyższych parametrach jakości. Obecnie Lindab jako jedyny producent, wydaje wraz z deklaracją zgodności certyfikaty potwierdzające typ i grubość stali, a także powłokę ocynku. Poprzez stałą współpracę z największym producentem stali ArcelorMittal, jakość Lindab jest całkowicie powtarzalna pomiędzy kolejnymi partiami produkcyjnymi. Kupując w Lindab masz więc pewność, że dostaniesz najwyższą jakość, trwałość, precyzję wykonania i estetykę dostępną na polskim rynku.