Zgłoszenie gwarancji

Zgłoszenie gwarancji

Na podstawie poniższego zgłoszenia Lindab Sp. z o.o. wystawi i prześle pod wskazany adres gwarancję.

Do momentu otrzymania gwarancji od Lindab Sp. z o.o., Klient powinien niezwłocznie poinformować o zmianie swojego miejsca zamieszkania, w przeciwnym wypadku - wobec braku informacji o nowym adresie Klienta - gwarancja zostanie wysłana ze skutkiem prawidłowego doręczenia na adres podany w zgłoszeniu.


Formularz zgłoszenia gwarancji

Informacje o obiekcie:

Ulica z numerem domu/lokalu/mieszkania:*
Kod pocztowy:*
Miejscowość:*
Typ obiektu:

Informacje o produkcie:

Numer faktury zakupu od Sprzedawcy:*
Numer i data faktury Lindab:*
Przedmiot gwarancji:*Wyrób zamontowano w okresie:*
Nazwa firmy montującej:*

Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko nabywcy:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:*
Dokładny adres do korespondencji (jeśli inny niż obiektu):

Zgody formalne:

Administratorem przekazanych w formularzu danych osobowych jest Lindab Sp. z o.o. Dane będą przetwarzane w celu jednorazowego kontaktu we wskazanej formie z osobą, w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach formularza znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies.