Oprogramowanie - FAQ

Oprogramowanie - FAQ

FAQ pomoże Ci znaleźć odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania związane z naszymi narzędziami IT. Dla ułatwienia - pogrupowaliśmy je w kilka kategorii.

Licencje

Co oznacza "Nadużycie" na serwerze aktywacyjnym?
Jeśli aktywacja lub weryfikacja licencji nie powiedzie się kilka razy dla danego klucza/ID, klucz ten jest automatycznie oznaczany jako - nadużycie. Serwer może automatycznie wykryć, czy ktoś rozprzestrzenia klucz/ID przez Internet i użycie tego klucza będzie generować nieznane błędy podczas aktywacji produktu.

Z kim mam się skontaktować w sprawie licencji CADvent lub TeknoSIM?
W celu uzyskania licencji należy kontaktować się z odpowiednim przedstawicielem regionalnym lub bezpośrednio z Dorotą Mamczurą pod adresem: dorota.mamczura@lindab.com.

Ile kosztuje licencja TeknoSIM lub CADvent?
W celu uzyskania informacji na temat kosztu licencji należy skontaktować się z odpowiednim przedstawicielem regionalnym lub bezpośrednio z Dorotą Mamczurą pod adresem: dorota.mamczura@lindab.com.

Moja licencja Cadvent 6 wygasła, czy mogę ją ponownie aktywować?
Nie. Serwer licencyjny dla programu CADvent 6 i wcześniejszych wersji został wycofany z użycia. Dostępny jest wyłącznie CADvent 7 z obsługą od AutoCAD 2013.

Zmieniłem/am komputer, a moja licencja CADvent/TeknoSIM już nie działa?
Należy dezaktywować licencję na poprzednim urządzeniu. Można to wykonać samodzielnie lub, w razie trudności, skontaktować się z osobą, która wydała licencję.

CADvent

Czy można otworzyć pliki CADvent 6 za pomocą CADvent 7?
Tak, CADvent 7 jest kompatybilny z rysunkami CADvent 6.

Jak długo ważna jest licencja CADvent?
Zakupienie licencji upoważnia do rocznego korzystania z programu. Bezpłatna wersja testowa po uruchomieniu na komputerze działa przez 15 dni. Licencję testową można wykorzystać tylko 1 raz na danym komputerze.

Gdzie znajdę materiały pomocnicze do programu CADvent?
Najwięcej materiałów pomocniczych znajduje się na platformie dla projektanta: Projektuj z Lindab. Po zalogowaniu uzyskuje się dostep do materiałów pomocniczych, m.in: instrukcji, filmików instruktażowych, zapisów webinarium, linków do programów etc.

Wtyczka CADvent nie jest wyświetlana na wstążce w programie AutoCAD. Jak mogę to naprawić?
Rozwiązywanie problemów z menu w programie AutoCAD:

 • Wybierz wtyczkę Lindab CADvent w Ustawieniach Windows - Aplikacje i sprawdź, czy wersja to 2.0.0;
 • Uruchom program AutoCAD;
 • Uruchom polecenie APPAUTOLOAD i upewnij się, że wartość wynosi 14;
 • Uruchom polecenie CUILOAD;
 • Jeśli na liście znajduje się wtyczka CADVENTPLUGIN - zaznacz ją i kliknij Unload [Rozpakuj];
 • Kliknij przycisk Browse [Przeglądaj], wybierz %programfiles% Autodesk ApplicationPlugins CADventPlugin.bundle Contents Application CADventPlugin.cuix i kliknij przycisk Load [Wczytaj];
 • następnie kliknij przycisk Close [Zamknij].

Revit

Gdzie mogę znaleźć modele BIM Lindab?
Wszystkie produkty Lindab dostępne dla Revit znajdują się na platformie MagiCAD cloud: https://www.magicad.cloud/products/
Możliwe jest również pobranie rodzin produktów Lindab dla Revit korzystając z platformy LindQST - eksport do Revit za pomoca CADVent PlugIN for Revit.
Gotowe zbiory produktów Lindab rodzin Revit dostępne są do pobrania z platformy dla projektanta - Projektuj z Lindab

Czy istnieją rodziny Revit dla tłumików?
W przypadku tłumików prostokątnych istnieje zbyt wiele rozmiarów i kodów przegród, co skutkuje ogromną liczbą różnych konfiguracji; zbyt dużą, aby zastosować ją w bazie danych. Dlatego prostokątne tłumiki dla Revit są dostępne poprzez wtyczkę LindQST MagiCAD dla Revit: https://portal.magicad.com/Downloader.ashx?id=9011&type=product. Można je znaleźć w zakładce Dodatki w programie Revit. Następnie można wybrać prostokątny przewód w celu przeniesienia rozmiarów lub otworzyć program LindQST bez geometrii, aby znaleźć i wybrać odpowiedni tłumik, a następnie przenieść go z powrotem do programu Revit.

TEKNOsim

Co to jest TeknoSIM?
TEKNOsim jest programem symulacyjnym:

 • do obliczania zapotrzebowania na moc chłodniczą i grzewczą,
 • do obliczania zmian temperatury w ciągu dnia oraz warunków termicznych w budynku, strefie lub pomieszczeniu. 
 • TEKNOsim będzie również wymiarował sufitowe urządzenia chłodzące i grzewcze Lindab. 
 • TEKNOsim wykona symulację dla wszystkich pomieszczeń oddzielnie.

Na czym opierają się dane klimatyczne?
Dane dotyczące temperatury zewnętrznej, promieniowania słonecznego, wilgotności względnej itp. są oparte na zbiorze danych ASHRAE IWEC2.

Czy można ustawić wentylację sterowaną zapotrzebowaniem (DCV/VAV)?
W TeknoSIM wentylacja sterowana zapotrzebowaniem (predefiniowany harmonogram pracy) (DCV/VAV) może zostać ustawiona poprzez regulację godzinowych frakcji przepływu w harmonogramie. Pośrednie chłodzenie przez odparowanie to jeden z przykładów dodatkowych możliwości.

Czy mogę eksportować projekt TeknoSIM?
Tak, wyniki kalkulacji można wyeksportować np. do Excela lub formatu PDF.

Czy mogę eksportować przestrzenie z AutoCAD do TeknoSIM?
Oczywiście, że tak. Jednak aby było to możliwe, musisz mieć zainstalowaną wtyczkę CADvent PlugIN dla AutoCAD. Wtedy pojawi się przycisk umożliwiający eksport.

Czy mogę wyeksportować mój projekt Revit do TeknoSIM?
Istnieje funkcja, która umożliwia eksport geometrii zaznaczonych pomieszczeń Revit lub MEP-Space wraz z powierzchniami i niektórymi właściwościami, a także zapisuje je do pliku, który można zaimportować do TEKNOsim. W celu exportu należy zainstalowac CADvent Revit PlugIN.

Czy można wyeksportować wybrane produkty Lindab do sklepu internetowego za pomocą wtyczki CADvent dla Revit?
Tak. UWAGA: Sklep internetowy jest dostępny na określonych rynkach, aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem.

Czy mogę tworzyć serie przewodów za pomocą wtyczki  CADvent dla Revit?
Tak, w najnowszej wersji wtyczki CADvent PlugIN for Revit istnieje możliwość rysowania instalacji wentylacyjnej Lindab.

Czy wtyczka CADvent dla Revit jest darmowa?
Tak.

Czy istnieje instrukcja obsługi wtyczki CADvent dla Revit?
Wszystkie materiały pomocnicze znajdują się na platformie Projektuj z Lindab.

Czy wtyczka CADvent dla Revit wymaga programu MagiCAD?
Nie. Wszystkie funkcje wtyczki CADvent działają w programie Revit bez żadnej dodatkowej aplikacji.