TCL Multi Split FMA

TCL Multi Split FMA

TCL Multi Split FMA

Zaletą systemu Multi Split jest ograniczenie konieczności instalowania wielu jednostek zewnętrznych. Do jednej jednostki zewnętrznej możemy podłączyć nawet do czterech w pełni niezależnych jednostek wewnętrznych. Dzięki temu z jednej strony ograniczamy koszty związane z zakupem oraz montażem, z drugiej natomiast mamy cały czas możliwość kontroli temperatury w wielu pomieszczeniach.

Jednostki zewnętrzne:

Jednostki wewnętrzne ścienne:

Jednostki wewnętrzne kasetonowe: