Do czego służy kanałowa nagrzewnica elektryczna?

Do czego służy kanałowa nagrzewnica...

Kanałowa nagrzewnica elektryczna jest to urządzenie montowane w kanałach wentylacyjnych. Jej zadaniem jest dodatkowe ogrzanie powietrza w systemie wentylacyjno-nawiewnym. Wyróżniamy okrągłe lub prostokątne nagrzewnice elektryczne.

Nagrzewnica może być zamontowana na wlocie kanału, przed centralą wentylacyjną, po stronie czerpni, pełniąc funkcję układu rozmrażania lub za centralą, po stronie nawiewu, podgrzewając dodatkowo powietrze nawiewane do pomieszczeń.

Nagrzewnica wstępna

Nagrzewnica wstępna wykorzystywana jest w czasie, gdy na zewnątrz panują ujemne temperatury. Montowana jest przed centralą wentylacyjną i ma za zadanie podgrzać nawiewany z zewnątrz strumień powietrza dostarczany do urządzenia. W ten sposób chroni wymiennik rekuperatora przed zamarznięciem lub,  przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, ma na celu jego odmrożenie. W modelach central wentylacyjnych najwyższej klasy nagrzewnica elektryczna stanowi opcjonalny element wewnętrzny urządzenia.

Nagrzewnica wtórna

Nagrzewnica wtórna ma za zadanie dodatkowo podgrzać świeże powietrze nawiewane przez rekuperator. Montowana jest za centralą wentylacyjną, w kanale nawiewnym. Może być wykorzystywana w sytuacji, gdy użytkownik uzna, że powietrze nawiewane do pomieszczenia jest zbyt chłodne. Wystarczy wtedy zadać odpowiednią temperaturę w panelu sterującym centralą wentylacyjną, która jest połączona z nagrzewnicą.