Moduł Wi-Fi

Moduł Wi-Fi

Sterowanie klimatyzatorem z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu

Zainstalowany w klimatyzatorze moduł Wi-Fi pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem za pośrednictwem Internetu z dowolnego miejsca, o każdej porze dnia i nocy. Takie rozwiązanie umożliwia bieżącą kontrolę urządzenia niezależnie od tego, gdzie znajduje się użytkownik.

Po dodaniu klimatyzatora, za pomocą aplikacji TCL Home możemy ustawić żądaną temperaturę, przełączyć tryb działania urządzenia, zmienić prędkość obrotową wentylatora, czy zaplanować harmonogram działania dla klimatyzatora na poszczególne dni z dokładnością co do minuty. Aplikacja TCL Home umożliwia również dodanie wielu użytkowników, dzięki czemu wszyscy domownicy mogą sterować ustawieniami klimatyzatora.

Dodatkowo, dzięki ściągnięciu aplikacji Google Home można sterować klimatyzatorem za pomocą prostych poleceń głosowych. Połączenie ze smartfonem uzyskuje się za pośrednictwem TCL HOME lub Asystenta Google.