Zastosowanie nawiewników sufitowych

Zastosowanie nawiewników sufitowych

Nawiewniki sufitowe do systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych odgrywają ważną rolę w rozprowadzaniu powietrza po pomieszczeniach. Montowane są w sufitach podwieszanych.

Na kształt strumienia powietrza oraz wymianę energii pomiędzy powietrzem dopływającym a znajdującym się w pomieszczeniu decydujący wpływ mają elementy nawiewne. Głównym zadaniem nawiewników jest zapewnienie czystego powietrza w strefach przebywania ludzi, a także wyrównanie temperatury przy prędkości powietrza w pomieszczeniu, zapewniającej komfort, bez tworzenia przeciągów.

Dla zapewnienia komfortowych warunków, kluczowe jest właściwe zaprojektowanie rozdziału powietrza. Zły dobór urządzeń i nieprawidłowe ich rozmieszczenie może powodować przeciągi i negatywnie wpływać na samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniu. Przyjęte zostało, że podstawowym ograniczeniem dla przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi jest m.in. prędkość jego strumienia, która nie powinna przekraczać 0,2 m/s. Wielkość ta może się zmieniać w zależności od przeznaczenia pomieszczenia i panującej w nim temperatury. Drugim aspektem, na którym należy zwrócić uwagę jest ograniczenie wielkości temperatury strumienia nawiewanego w punkcie styczności ze strefą przebywania – przyjmuje się, że nie powinna być ona większa niż 1 K. Natężenie dźwięku wytwarzanego przez elementy nawiewne nie powinno przekraczać poziomu dopuszczalnego dla danego pomieszczenia.

Wybierając nawiewniki, oprócz aspektów technicznych, warto wziąć pod uwagę również ich dostępność i wzornictwo. Firma Lindab ma w swojej ofercie szeroki wybór nawiewników marek Lindab, MP3 oraz Direct Vent, które charakteryzuje ciekawy design i przystępna cena, idąca w parze z wysoką jakością.