Jaką funkcję pełnią kratki wentylacyjne?

Jaką funkcję pełnią kratki wentylacyjne?

Kratki wentylacyjne są stosowane we wszystkich rodzajach budynków i odpowiadają za skuteczną wentylację pomieszczeń. Wykorzystywane są zarówno przy wentylacji grawitacyjnej, jak i mechanicznej.

Gdzie można montować kratki?

To zależy czy mamy do czynienia z kratkami nawiewnymi czy wywiewnymi. Wywiew zwykle umieszcza się w suficie bądź w ścianie w pobliżu sufitu. Natomiast nawiew najczęściej lokalizuje się w ścianie, w pobliżu sufitu a w przypadku dłuższych elewacji - w posadzce.

Dzięki instalowaniu nawiewu powietrza blisko posadzki lub w przyokiennych osłonach grzejników, wzdłuż elewacji, można ograniczyć spadek temperatury w pomieszczeniu.

Jakie jeszcze zastosowanie mają kratki wentylacyjne?

Kratki wentylacyjne mogą być również wykorzystywane jako kratki konwekcyjne w celu ukrycia kanałów konwektorowych, osłon grzejników przyokiennych lub zakrywając otwory w miejscach, gdzie nie będą one pełniły funkcji wentylacyjnej.

Kratki wentylacyjne Direct Vent

W naszej ofercie znajdują się kratki wentylacyjne wykonane zarówno z aluminium, jak i ze stali. Można je montować w posadzce, na ścianie, na ścianach zewnętrznych, w suficie, bezpośrednio w okrągłych lub prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Większość kratek wentylacyjnych z naszej oferty można dostosować do określonych wymiarów. Kratki mogą być również dostosowane do specjalnych wymagań Klientów.