Mamy KOTy na nasze produkty!

Mamy KOTy na nasze produkty!

Wybrana aktualność

Mamy KOTy na nasze produkty!
27 KWI '22
Informacje i nowości

Mamy KOTy na nasze produkty!

Krajowa Ocena Techniczna to najważniejszy dokument potwierdzający jakość i bezpieczeństwo produktów budowlanych, którego uzyskanie to czasochłonny i wymagający proces. Po raz kolejny produkty Lindab przeszły go celująco, otrzymując KOTy na kolejne dwie grupy produktowe.

W 2019 roku Lindab jako pierwsza firma w polskiej branży wentylacyjnej uzyskała KOTy na przewody wentylacyjne o przekroju kołowym. Obecnie, po pozytywnym zakończeniu procedury weryfikacyjnej, do produktów, na które mamy KOTy, dołączają nawiewniki, wywiewniki i przepustnice.

Czym jest Krajowa Ocena Techniczna?

Krajowa Ocena Techniczna jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. Krajowa Ocena Techniczna zastąpiła Aprobatę Techniczną i jest wydawana w ramach krajowego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych dla wyrobów budowlanych. Co istotne, w branży wentylacji i klimatyzacji nie wszystkie produkty objęte są obowiązującymi normami, dlatego też podstawowymi i praktycznie w zasadzie jedynymi specyfikacjami technicznymi, w odniesieniu do których można wystawiać KDWU, stały się właśnie Krajowe Oceny Techniczne. Warto jednak podkreślić, że producenci wyrobów, które przed 31 grudnia 2016 nie były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, mogli skorzystać z okresu przejściowego na uzyskanie KOT, który zakończył się 31 grudnia 2021 r.

Jak wygląda proces uzyskania Krajowej Oceny Technicznej?

Krajowe Oceny Techniczne wydawane są wyłącznie przez jednostki posiadające odpowiednie akredytacje, które na mocy ustawy są do tego upoważnione. Produkty Lindab przeszły proces przygotowania Krajowych Ocen Technicznych w Instytucie Techniki Budowlanej oraz instytutach badawczych z odpowiednimi akredytacjami. W ramach podpisanej umowy ITB zlecił szereg badań i testów produktów, które miały na celu sprawdzenie deklarowanych parametrów technicznych. Dodatkowo, w ramach przyznawania Krajowej Oceny Technicznej, ITB przygotował szeroki raport opisujący cały proces weryfikacyjny, wyniki badań, właściwości i parametry badanych produktów, wykonywanych przez wyspecjalizowane Instytuty i Pracownie. Ogromna praca została również wykonana po stronie Działu Jakości Lindab, który przygotowywał niezbędną dokumentację, w tym wniosek rozpoczynający całą procedurę, poparty odpowiednimi specyfikacjami produktów i był w bieżącym kontakcie z przedstawicielami Instytutu oraz zakładów badawczych. W przypadku produktów Lindab cały proces uzyskiwania KOTów trwał około roku i wymagał poniesienia sporych nakładów finansowych, nie jest to zatem procedura, na którą mogą pozwolić sobie wszystkie firmy.

Grupy produktowe Lindab, które uzyskały Krajową Ocenę Techniczną:

Mamy kota na punkcie naszych produktów i jeszcze na długo przed uzyskaniem KOTów dbaliśmy o ich wysoką jakość i bezpieczeństwo. Uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej jest dodatkową gwarancją dla naszych Klientów, potwierdzającą, że w Lindab otrzymają produkty, które są właściwie zaprojektowane i wykonane, a także spełniają wymogi wszystkich przepisów budowlanych. KOTy potwierdzają również, że Lindab kreuje innowacyjne rozwiązania i tworzy nową jakość na rynku wentylacyjnych wyrobów budowlanych.