Europejski Zielony Ład

Europejski Zielony Ład

Wybrana aktualność

Europejski Zielony Ład
9 GRU '21
Informacje i nowości

Europejski Zielony Ład

Postępujące zmiany klimatu i degradacja środowiska naturalnego stanowią wyzwanie dla całego świata. W odpowiedzi na te zagrożenia powstał plan działania o nazwie "Europejski Zielony Ład".

Do głównych założeń planu należą m.in.:

  • osiągnięcie w 2050 r. zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych,
  • oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów,
  • przyjazna środowiskowo gospodarka o obiegu zamkniętym.

W planie "Europejskiego Zielonego Ładu" szczególną rolę odgrywa sektor nieruchomości. Budynki odpowiadają obecnie za 40% zużycia energii i 36% emisji dwutlenku węgla. Z tego względu wysiłki i założenia określone w planie dla sektora nieruchomości są traktowane priorytetowo zarówno dla nowych, jak i obecnie istniejących (podlegających renowacji i modernizacji) budynków.

W ramach "Zielonego Ładu" UE sklasyfikowała inwestycje, które powinny uzyskać status budynków zrównoważonych. Celem tych działań jest zmniejszenie zwłaszcza energochłonności i uniezależnienia systemów grzewczych i chłodzenia od paliw kopalnych również w budynkach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale. Kolejnym ważnym i priorytetowym celem jest zapewnienie zdrowego środowiska wewnętrznego i klimatu dla osób przebywających w budynkach.

Ponad 220 milionów budynków, czyli ponad 85% wszystkich budynków w Unii Europejskiej zostało wybudowanych przed rokiem 2001 i nie są one uważane za energooszczędne.

Każdego roku tylko 1% budynków w Europie jest poddawane "jakiejś" formie renowacji, modernizacji energetycznej. Plan "Zielonego Ładu" zakłada zwiększenie tempa tych działań.

Unia Europejska zamierza ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku w porównaniu z rokiem 1990. Efektywność energetyczna jest najwyższym priorytetem.

Do 2030 roku prawie 35 milionów budynków będzie wymagało modernizacji z naciskiem na ich większą energooszczędność i poprawę klimatu wewnętrznego w pomieszczeniach.

Źródło: Opracowania Komisji Europejskiej "A European Green Deal" (2019) oraz "Renovation Wave Strategy" (2020).

Więcej na temat energooszczędnych rozwiązań z zakresu klimatu wewnętrznego: