Produkty i rozwiązania Lindab, które mogą pomóc w uzyskaniu certyfikacji zrównoważonych...

Produkty i rozwiązania Lindab, które mogą...

Wybrana aktualność

Produkty i rozwiązania Lindab, które mogą pomóc w uzyskaniu certyfikacji zrównoważonych budynków.
23 KWI '21
Informacje i nowości

Produkty i rozwiązania Lindab, które mogą pomóc w uzyskaniu certyfikacji zrównoważonych budynków.

Badania wskazują, że aż 90% naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach: w domach, w szkołach, zakładach pracy i biurach. W firmie Lindab, podczas tworzenia nowych technologii kierujemy się jedną, główną zasadą: nasze urządzenia i rozwiązania mają za zadanie poprawiać klimat w pomieszczeniach.

Z ostatniego raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) wynika, że każdego roku zła jakość powietrza powoduje przedwczesną śmierć prawie pół miliona Europejczyków. Liczba ta jest wprawdzie o połowę mniejsza niż na początku lat 90, jednak możemy i powinniśmy zrobić znacznie więcej. Wymaga to lepszego wdrażania istniejących i ambitnych celów, które wskazują drogę w kierunku przejścia do zrównoważonej transformacji gospodarczej i społecznej, neutralności klimatycznej, całkowitego ograniczenia emisji zanieczyszczeń, gospodarki o obiegu zamkniętym, zdrowego ekosystemu i sprawiedliwości społecznej.

Certyfikacja środowiskowa budynków

Lindab, kierując się filozofią Good Thinking, wspiera certyfikację budynków pod kątem zrównoważonego rozwoju. Jednym z najważniejszych celów działalności Lindab jest oferowanie najwyższej jakości produktów, które umożliwią stworzenie w budynkach komfortowych warunków do życia, pracy i odpoczynku.

"Poprawa jakości powietrza przekłada się na lepszy stan zdrowia i lepszą produktywność"

Tworzymy produkty i rozwiązania, które opierając się na innowacjach, tworzą wartość dodaną dla klientów i użytkowników końcowych. Certyfikacja zgodności budynku z zasadami zrównoważonego rozwoju oznacza, że prace związane z ochroną środowiska oraz jego efektywnością środowiskową są weryfikowane zarówno przez nasze firmowe działania oraz przez stronę trzecią. Celem certyfikacji środowiskowej budynku jest zmniejszenie jego oddziaływania na środowisko podczas całego cyklu życia budynku. Certyfikacja pomaga w ograniczeniu wykorzystania takich zasobów jak: woda, energia, materiały budowlane chroniąc tym samym nasze środowisko naturalne.

Rola Lindab w certyfikacji

Innowacyjne rozwiązania Lindab mogą pomóc w zdobywaniu punktów w wielu różnych obszarach poszczególnych certyfikacji np. BREEAM, LEED, DGNB. Wybór najlepszych rozwiązań służy temu, aby można było osiągnąć jak największą liczbę punktów w kolejnych kryteriach certyfikacji. Wyższe wyniki i oceny można uzyskać projektując szczelne, energooszczędne systemy z zastosowaniem naszych technologii i rozwiązań. Portfolio produktów Lindab stanowi podstawę dla optymalnego rozwiązania i kompletnej dokumentacji dla klienta końcowego.

"Szczelny system wentylacyjny to podstawa energooszczędnego budynku"

Dobry klimat w pomieszczeniach ma duży wpływ na produktywność przebywających w nich ludzi. Powietrze wewnątrz pomieszczeń może być pięć razy bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz, dlatego tak ważne jest dobranie odpowiedniego systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Dzięki temu powietrze zewnętrzne może być filtrowane i chłodzone lub ogrzewane, podczas gdy zanieczyszczone powietrze i wilgoć są w sposób energooszczędny usuwane, co stwarza najlepsze warunki dla osób korzystających z budynku.

Rozwiązania dla zrównoważonych budynków

Poniżej przedstawiamy wybrane kategorie certyfikacji i rozwiązania Lindab.

Kategoria: "Zdrowie i dobre samopoczucie", czyli zapewnienie odpowiedniego komfortu termicznego poprzez projekt oraz dobór urządzeń sterujących, utrzymujących komfortowe środowisko dla osób przebywających w budynku.

Wszystkie rozwiązania Lindab, w tym nasz kompletny asortyment produktów, oprogramowania do projektowania instalacji, odpowiednie certyfikaty oraz przemyślane technologie, zapewniają osiągnięcie pożądanego komfortu. Temperatura i natężenie przepływu powietrza w pomieszczeniu zależą całkowicie od liczby osób, które w nim przebywają, jakości i wymagań dotyczących temperatury powietrza oraz stężenia niebezpiecznych gazów i cząstek stałych. Lindab Pascal dostosowuje ilość powietrza i reguluje temperaturę powietrza w pomieszczeniu, tworząc ciche i pozbawione przeciągów środowisko w budynku.

Kategoria: "Ograniczenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla", czyli tworzenie budynków o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i ograniczonym generowaniu CO2.

Zwiększone wymagania w zakresie oszczędzania energii i skupienie się na poprawie klimatu wewnątrz budynków prowadzi do zapotrzebowania na nowe technologie i innowacje, które mają na celu zmniejszenie zużycia energii w budynkach. Lindab oferuje indywidualne rozwiązania dla każdego pomieszczenia, co pozwala na optymalne wykorzystanie energii. Lindab Safe i Lindab Safe Click to system kanałów i kształtek wentylacyjnych, który jako pierwszy na świecie otrzymał prestiżowy certyfikat Eurovent. Oznacza to, że z produktami wentylacyjnymi Lindab można czuć się bezpiecznie, mając absolutną pewność, że utrzymują one wysoką jakość i osiągają klasę szczelności D. Szczelność jest kluczowym czynnikiem w instalacjach wykorzystujących urządzenia grzejące lub chłodzące, bowiem nieszczelności są miejscami, w których występują straty ciepła, które później muszą być kompensowane zwiększonym poborem prądu. Szacuje się, że różnice w poborze energii pomiędzy klasami A i D w układach, które korzystają z rekuperacji i klimatyzacji dochodzą nawet do 30%.

"Zdrowe budynki to zdrowi ludzie"

Kategoria: "Jakość środowiska wewnętrznego", czyli przyczynianie się do komfortu i dobrego samopoczucia osób korzystających z budynku poprzez ustalenie minimalnych poziomów klimatu wewnętrznego i zapewnienie wysokiej jakości komfortu cieplnego.

Do najważniejszych kryteriów przy projektowaniu budynków o zrównoważonym rozwoju należą: przepływ powietrza, przeciągi, poziom CO2, poziom cząstek stałych, temperatura i hałas. Lindab oferuje kilka produktów, które z jednej strony mierzą przepływ powietrza z dużą dokładnością, a z drugiej ograniczają do minimum poziom hałasu, przeciągi, poziom CO2 i cząstek stałych. Dodatkowo, poziom hałasu generowanego przez wentylatory można obniżyć za pomocą szerokiej gamy tłumików o gwarantowanej jakości oferowanych przez Lindab.

Z rozwiązaniami Lindab zyskują wszyscy!

Pierwszy na świecie system wentylacyjny z certyfikatem Eurovent, pierwsze w Polsce KOT-y na produkty wentylacyjne (Krajowa Ocena Techniczna), jedyna w Polsce 10-letnia gwarancja na systemy wentylacyjne oraz nowy standard jakości: kanały i kształtki wentylacyjne wykonane ze stali o grubości 0,5 mm.

Pobierz: