Edukacja i ekologia: "Włącz Eco Wyobraźnię"

Edukacja i ekologia: "Włącz Eco Wyobraźnię"

Wybrana aktualność

Edukacja i ekologia:
17 MAJ '21
Informacje i nowości

Edukacja i ekologia: "Włącz Eco Wyobraźnię"

Jesteśmy dumni, że kolejny raz uczestniczymy w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, dzięki której zwiększamy wiedzę na temat selektywnego pozbywania się odpadów. Zagadnienia ochrony środowiska są dla nas priorytetowe i wpisują się w naszą strategię działań dla zrównoważonego rozwoju "For a better climate™".

"Włącz Eco Wyobraźnię" to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna prowadzona przez Grupę Biosystem, która powstała w odpowiedzi na niepokojące dane o stanie środowiska naturalnego ulegającego degradacji wskutek wzrastającej ilości odpadów oraz nadmiernego zużycia zasobów naturalnych.

Organizowane w jej ramach projekty poruszają ważne dla środowiska naturalnego zagadnienia związane z gospodarką odpadami opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i telefonów oraz odpadów komunalnych.

Głównym celem działań podejmowanych w ramach kampanii jest kształtowanie proekologicznych nawyków i zachowań związanych z pozbywaniem się zużytych i niepotrzebnych przedmiotów, które powstają w gospodarstwach domowych, firmach, instytucjach czy placówkach handlowych.

Lindab For a better climateTM