Doskonalimy wiedzę z doboru produktów Lindab Acoustic w programie lindQST

Doskonalimy wiedzę z doboru produktów Lindab...

Wybrana aktualność

Doskonalimy wiedzę z doboru produktów Lindab Acoustic w programie lindQST
6 CZE '23
Informacje i nowości

Doskonalimy wiedzę z doboru produktów Lindab Acoustic w programie lindQST

31 maja i 1 czerwca, Dział Lindab Indoor Climate Solutions wziął udział w szkoleniu, które było poświęcone rozwiązaniom do tłumienia dźwięków w instalacji wentylacyjnej. Szkolenie poprowadził Tuomas Veijalainen, Product Manager Lindab Acoustic.

Lindab Acoustic to szeroka oferta rozwiązań akustycznych takich jak tłumiki okrągłe, prostokątne, do niskiej zabudowy czy elastyczne, a także dokładne obliczenia poziomu dźwięku dla zoptymalizowanych systemów wentylacyjnych w budynkach. Celem szkolenia było zaktualizowanie wiedzy całego zespołu Lindab ICS w Polsce na temat tej grupy produktów, poznanie asortymentu oraz planów rozwoju dla konkretnych grup produktowych.

Dwudniowe szkolenie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza z nich miała na celu przypomnienie oraz utrwalenie najważniejszych, podstawowych funkcji programu doborowego lindQST. Tuomas skupił się przede wszystkim na przedstawieniu metod doboru elementów tłumiących do systemu oraz sposobów prawidłowego dokonywania obliczeń. Najważniejsza była oczywiście praktyka, ponieważ każdy z uczestników, korzystając z własnego komputera, dobierał tłumiki do przykładowych projektów systemów wentylacyjnych. Tematem drugiego dnia szkolenia była już bardziej zaawansowana funkcja programu LindQST a mianowicie Sound System Calculator. Pozwala on zaprojektować system wentylacyjny i dobrać do niego odpowiedni tłumik, a następnie sprawdzić jakie parametry akustyczne uzyskała dana instalacja. Funkcja ta jest niezwykle pomocna na etapie projektowania, gdyż pozwala każdorazowo sprawdzić czy dany system jest zgodny z założeniami.

Dzięki udziałowi w szkoleniu cały zespół Lindab ICS utrwalił i poszerzył swoją wiedzę z zakresu akustyki i pracy programu doborowego lindQST. W efekcie nasi eksperci będą mogli jeszcze bardziej profesjonalnie wspierać projektantów w doborach elementów tłumiących do systemów wentylacyjnych.

Więcej informacji na temat rozwiązań Lindab Acoustic »