Jak działa fotowoltaika?

Jak działa fotowoltaika?

Wsparcie / Porady - wybrany artykuł

Jak działa fotowoltaika?

Jak działa fotowoltaika?

Fotowoltaika to technologia, która rewolucjonizuje sposób, w jaki pozyskujemy energię elektryczną. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej możemy produkować prąd elektryczny w sposób ekologiczny i oszczędny. W obliczu tego, jak ważne jest zrozumienie i wykorzystanie tej technologii, przyjrzyjmy się bliżej, jak działa fotowoltaika i dlaczego jest tak istotna dla naszej przyszłości energetycznej i ekologicznej.

Jak działa fotowoltaika?

System fotowoltaiczny składa się z wielu elementów, które współpracują ze sobą, aby przekształcać energię słoneczną na energię elektryczną.

Panele fotowoltaiczne są najważniejszymi elementami systemu. Składają się one z wielu pojedynczych ogniw (które połączone równolegle i szeregowo tworzą moduły moduły) fotowoltaicznych. Każde z tych ogniw składa się z dwóch warstw półprzewodników, zazwyczaj krzemu. Warstwa górna jest zwykle nasycona dodatkowo innymi (niż krzem) pierwiastkami np. selenem, co powoduje, że jest bardziej wrażliwa na światło słoneczne (zjawisko fotoemisji).
Gdy światło słoneczne pada na panele fotowoltaiczne, foton zderza się z warstwą wrażliwą na światło i wybija z niej elektron. Ten uwolniony elektron porusza się wewnątrz panelu, tworząc przepływ elektryczny. To właśnie ten przepływ elektryczny jest prądem, który jest produkowany przez panele fotowoltaiczne i może być wykorzystywany do zasilania urządzeń elektrycznych.

Inwerter (falownik) to urządzenie, które przetwarza prąd stały na prąd zmienny o odpowiednich parametrach. Prąd elektryczny wytworzony przez panele fotowoltaiczne jest prądem stałym (DC), podczas gdy większość urządzeń w gospodarstwach domowych działa na prąd zmienny (AC). Inwerter jest niezbędnym elementem, aby energia wytworzona przez panele mogła być wykorzystywana w budynku.

System montażowy pozwala na zamocowane w sposób stabilny i bezpieczny paleni fotowoltaicznych. Dlatego stosuje się różne systemy montażowe, które umożliwiają instalację paneli na dachu, na ścianie budynku lub na specjalnych konstrukcjach na ziemi.

Komponenty elektryczne stanowią uzupełnienie całego systemu. Są to takie elementy jak przewody, złączki, bezpieczniki i rozłączniki, które pomagają w połączeniu paneli, inwertera i innych elementów w bezpieczny sposób.

Baterie to opcjonalny element systemu. Niektóre systemy fotowoltaiczne są wyposażone w baterie do magazynowania energii. Te baterie pozwalają na gromadzenie nadmiarowej energii wytworzonej przez panele i jej wykorzystywanie w późniejszym czasie, na przykład w nocy lub podczas dni pochmurnych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku systemów off-grid, które nie są podłączone do sieci energetycznej.

Licznik dwukierunkowy stosuje się w przypadku systemów podłączonych do sieci energetycznej. Te liczniki rejestrują zarówno ilość energii pobieranej z sieci, jak i ilość energii produkowanej przez panele fotowoltaiczne. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie produkcji i zużycia energii oraz dostosowywanie rachunków za prąd.

Monitorowanie i sterowanie to elementy, w które wyposażone są współczesne systemy fotowoltaiczne. To zaawansowane systemy monitoringu, które umożliwiają śledzenie produkcji energii i jej wykorzystania w czasie rzeczywistym. Można nimi również zdalnie sterować systemem, np. wyłączać lub włączać panele lub baterie w zależności od potrzeb.

Systemy zabezpieczeń i bezpieczeństwa to elementy, które chronią panele i inne części przed uszkodzeniem w wyniku burz i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Proces wytwarzania prądu z paneli fotowoltaicznych 

Pobieranie energii słonecznej

Pierwszym krokiem w procesie jest wystawienie paneli fotowoltaicznych na działanie światła słonecznego. Panele te są zwykle umieszczone na dachach budynków lub na specjalnych konstrukcjach, które pozwalają na optymalne nasłonecznienie.

Absorpcja promieniowania słonecznego

Panele fotowoltaiczne składają się z wielu pojedynczych ogniw fotowoltaicznych. Każde z tych ogniw składa się z dwóch warstw półprzewodników, zazwyczaj wykonanych z krzemu. Warstwa górna jest specjalnie zaprojektowana, aby była wrażliwa na promieniowanie słoneczne. Gdy fotony (cząstki światła) padają na tę warstwę, wchodzą w interakcję z atomami w półprzewodniku.

Przepływ elektronów

Gdy foton uderza w atom w warstwie wrażliwej na światło, może wybić z niego elektron. Ten proces powoduje, że z ostatniej powłoki atomu uwalniane są elektrony walencyjne (swobodne). Elektrony swobodne poruszają się w obrębie warstwy wrażliwej na światło, tworząc prąd elektryczny. Jest to efekt zjawiska fotowoltaicznego.

Produkcja prądu

Wytworzony prąd elektryczny jest następnie przekazywany z paneli fotowoltaicznych do urządzeń elektrycznych lub przetwornika, który konwertuje prąd stały (DC) wygenerowany przez panele na prąd zmienny (AC), który jest używany w większości gospodarstw domowych i przemysłu.

Magazynowanie energii (opcjonalne)

W niektórych przypadkach, szczególnie w systemach off-grid (niepodłączonych do sieci elektrycznej), instalacje fotowoltaiczne mogą być wyposażone w baterie do magazynowania nadmiarowej energii. Baterie te pozwalają na gromadzenie energii na późniejsze użycie, na przykład w nocy lub w dni pochmurne.
Ten proces jest powtarzany przez cały dzień, gdy światło słoneczne pada na panele fotowoltaiczne, co pozwala na ciągłą produkcję energii elektrycznej. Warto zaznaczyć, że technologia fotowoltaiczna jest stale rozwijana, co oznacza, że nowe innowacje mają na celu zwiększenie efektywności paneli i poprawę wydajności procesu konwersji energii słonecznej na energię elektryczną.

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do naszych specjalistów »