Lindab Life

Lindab Life

Odpowiedzialność społeczna jest częścią wizji Lindab przewidującej zostanie liderem Europy w sektorze systemów wentylacji przemysłowej i rozwiązań budowlanych.

Lindab Life to podejście Grupy do odpowiedzialności społecznej. Składają się na nie cztery obszary: Działalność biznesowa, Pracownicy, Środowisko i Społeczeństwo, których kwintesencją jest dążenie Grupy Lindab do bycia dobrym i wiarygodnym partnerem biznesowym, poprzez proponowanie rozwiązań odpowiadającym potrzebom rynku, a także postawę odpowiedzialnego i motywującego pracodawcy.

Chodzi po prostu o sposób, w jaki my - jako firma - bierzemy na siebie odpowiedzialność za wpływ naszych działań na społeczeństwo i środowisko.

Biznes

Bycie godnym zaufania i uczciwym partnerem biznesowym spełniającym oczekiwania naszych klientów, dostawców i innych partnerów.

Kodeks Etyki Lindab oraz najważniejsze wartości odgrywają niezwykle ważną rolę w zarządzaniu organizacją i działalnością Grupy. Wraz ze wsparciem inicjatywy Global Compact działającej w ramach ONZ oraz raportów zrównoważonego rozwoju sporządzanych według Globalnej Inicjatywy Sprawodawczej (GRI), powyższe cechy stanowią fundamenty budowania zaufania i podstaw silnej marki.

Nasze produkty
Podstawowym założeniem Lindab jest upraszczanie budownictwa na wszystkich etapach procesu budowlanego: na etapie projektowania, samego produktu, jego instalacji i wydajności. Systemy zarządzania jakością stosowane są w całym przedsiębiorstwie.

Prawie wszystkie jednostki produkcyjne Lindab posiadają certyfikat jakości systemów ISO 9001.

Pracownicy

Zaangażowanie pracowników i duch przedsiębiorczości zawsze były najważniejsze dla Grupy Lindab.

Już od samego początku istnienia Grupy pracowników Lindab cechowały kompetencja, zaangażowanie i duch przedsiębiorczości. To właśnie ten czynnik ludzki przede wszystkim umożliwia nam najwyższy poziom obsługi i wspierania naszych klientów. Nieustająco inwestujemy w naszych pracowników: w ich zdrowie i bezpieczne środowisko pracy.

Społeczeństwo

Lindab dba o dobre relacje ze społeczeństwem oraz obywatelami. Obecność w ok. 30 krajach, w ponad 125 miejscach, sprawiła, że współpraca z lokalnymi społecznościami i organizacjami oraz wspieranie ich jest rzeczą naturalną dla Lindab, chociaż charakter zaangażowania Grupy zmienia się w zależności od kraju.

Środowisko

Tworzenie rozwiązań wydajnych ekologicznie o minimalnym wpływie na środowisko.

Nasze zobowiązania względem środowiska oraz dziedzictwo, które zostawiamy następnym pokoleniom od wielu lat wpływają na naszą działalność. Odpowiedzialność ta znajduje odbicie nie tylko, w naszych działaniach długo- i krótkoterminowych oraz projektach mających na celu zmniejszenie wpływu naszych procesów na środowisko. Równie ważne są oferowane przez nas produkty. Wszystko to będzie miało znaczący wpływ na to, że budynki będą bardziej energooszczędne i przyjazne dla środowiska.

Prawie wszystkie jednostki produkcyjne Lindab posiadają certyfikat jakości systemów zarządzania środowiskiem ISO 14001.