Zmiana mechanizmu sterującego w klapach przeciwpożarowych Lindab

Zmiana mechanizmu sterującego w klapach...

Wybrana aktualność

Zmiana mechanizmu sterującego w klapach przeciwpożarowych Lindab
12 SIE '19
Artykuły eksperckie

Zmiana mechanizmu sterującego w klapach przeciwpożarowych Lindab

Zadaniem odcinających klap przeciwpożarowych stosowanych w instalacjach wentylacji bytowej jest zapobieganie rozprzestrzeniania się gorących gazów, ognia i dymu z obszaru objętego pożarem do innych stref budynku. Klapy, które są kluczowym elementem bezpieczeństwa pożarowego, przeznaczone są do instalacji w miejscach przejścia przewodów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego (ściany, stropy). Pełnią więc niezwykle ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa budynku i osób znajdujących się wewnątrz budynku.

Modernizacja budynków, a także ich przebudowa może mieć wpływ na zmianę koncepcji ochrony przeciwpożarowej budynku. W wielu takich przypadkach pojawia się konieczność sterowania klapami poprzez system przeciwpożarowy lub system sterujący wentylacją mechaniczną.

Czy trzeba w takim wypadku wymienić klapę na nową?

Nowoczesne rozwiązania zastosowane w klapach przeciwpożarowych Lindab (zarówno okrągłych, jak i prostokątnych) umożliwiają zmianę mechanizmu sterującego nawet po ich zainstalowaniu. Ideą myśli technicznej w Lindab jest połączenie wysokiej jakości, bezpieczeństwa i rozwiązań przyjaznych użytkownikowi, dlatego zmiana mechanizmu sterującego jest niezwykle prosta:
  • nie wymaga specjalnych kwalifikacji, a jedynie postępowania zgodnego z instrukcją (poza podłączeniem siłownika do zasilania, co regulują odrębne przepisy),
  • nie wymaga stosowania specjalistycznych narzędzi,
  • prawidłowe przeprowadzenie zmiany nie powoduje utraty gwarancji,
  • nie wymaga demontażu klapy z instalacji, odłączania kanałów itd.,
  • może być przeprowadzona zarówno przed, jak i po montażu klapy,
  • wszystkie prace mogą być przeprowadzone na zewnątrz klapy.

Zobacz nasz cykl filmów instruktażowych, pokazujących wymianę systemu sterującego w okrągłych, odcinających klapach przeciwpożarowych Lindab:

WH25B

WH25C

WH45B

Zobacz także:
Jak w prosty sposób doposażyć klapę przeciwpożarową we wskaźniki krańcowe położenia, dzięki którym otrzymasz możliwość monitorowania stanu klapy