Wysoki wzrost sprzedaży i rekordowe wyniki Grupy Lindab za II kwartał

Wysoki wzrost sprzedaży i rekordowe wyniki Grupy...

Wybrana aktualność

Wysoki wzrost sprzedaży i rekordowe wyniki Grupy Lindab za II kwartał
21 LIP '21
Informacje i nowości

Wysoki wzrost sprzedaży i rekordowe wyniki Grupy Lindab za II kwartał

Koniec lipca to czas podsumowania działalności handlowej w Grupie Lindab. Dwa najważniejsze działy handlowe Lindab: Systemy Wentylacyjne oraz Systemy Profilowe odnotowały najwyższą sprzedaż i najwyższy zysk operacyjny w historii Grupy w ciągu jednego kwartału.

Znaczący wzrost popytu na produkty wentylacyjno-klimatyzacyjne oraz na produkty z grupy pokryć dachowych i systemów rynnowych przełożył się na wzrost sprzedaży w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku, a Grupa Lindab osiągnęła rekordowy zysk operacyjny. Przedstawiamy krótki raport z wyników sprzedaży oraz komentarz Ola Ringdahl, Prezesa i Dyrektora Generalnego Grupy Lindab.

Podsumowanie II kwartału 2021 - krótki raport:

  • sprzedaż netto wzrosła o 24% do 2 747 mln SEK, wzrost organiczny wyniósł 26%;
  • skorygowany zysk operacyjny wzrósł do 356 mln SEK;
  • zysk operacyjny wzrósł do 356 mln SEK;
  • marża operacyjna wzrosła do 13,0%;
  • zysk za II kwartał wzrósł do 278 mln SEK;

Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Lindab, Ola Ringdahl, komentuje:

"W II kwartale kontynuowaliśmy wcześniej zaplanowane działania związane z rozwojem i umocnieniem pozycji lidera branży wentylacyjnej. W całej Grupie Lindab sprzedaż osiągnęła rekordowy poziom, zwłaszcza w dwóch naszych najważniejszych obszarach biznesowych: Systemach Wentylacyjnych i Systemach Profilowych (pokrycia dachowe i systemy rynnowe).

Marża operacyjna na poziomie 13% to najwyższy poziom marży za jeden kwartał od 2008 roku.

Grupa Lindab odnotowała bardzo wysoki popyt na swoje produkty na wszystkich rynkach w Europie. Fakt, że posiadamy solidny i sprawdzony łańcuch dystrybucji oraz zabezpieczony i stabilny dostęp do surowców, został doceniony przez naszych Klientów. Naszą ogromną przewagą konkurencyjną jest bezpieczeństwo dostaw, zwłaszcza w obecnych czasach, gdy brakuje stali i innych surowców do produkcji.

Wszystkie obszary biznesowe Grupy rozwijają się pozytywnie i zgodnie z zakładanymi planami. Oferowane przez nas produkty wentylacyjno-klimatyzacyjne oraz profilowe (pokrycia dachowe, systemy rynnowe, produkty bezpieczeństwa dachowego) odnotowują najwyższą sprzedaż w historii, co prowadzi nas do najwyższego poziomu sprzedaży, jaki Lindab osiągnął w ciągu jednego kwartału.

Rekordowo wysoka marża operacyjna
Zysk operacyjny stale się poprawia dzięki wysokiej sprzedaży, wdrożonemu i przynoszącemu efekty programowi inwestycyjnemu oraz dobrej kontroli kosztów. Szybko reagujemy i wprowadzamy korekty cen naszych produktów, ponieważ ceny stali wciąż rosną. Wynik za drugi kwartał był kolejnym krokiem w kierunku trwałego osiągnięcia marży operacyjnej na poziomie co najmniej 10%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy skorygowana marża operacyjna wyniosła 11% i jest to poziom marży, którego Lindab wcześniej nie osiągnął.

Korzyści z przejęć innych firm W maju br. Lindab podpisał umowę przejęcia norweskiej firmy wentylacyjnej H.A. Helgesen & Sønner a w lipcu przejęliśmy szwedzkiego producenta pokryć dachowych, firmę Kami. Przejęte firmy doskonale uzupełniają naszą bieżącą ofertę produktową, dodatkowo są dobrze zarządzane i wysoce rentowne. W ostatnich kwartałach, w Grupie Lindab, dokonaliśmy kilku przejęć znanych na rynkach firm, które również przyczyniły się do wzrostu zysków Lindab w ciągu ostatniego kwartału. Jesteśmy z tego kierunku rozwoju naszej Grupy bardzo zadowoleni.

Inwestycje zwiększające wydajność i bezpieczeństwo
Trwający program inwestycyjny przynosi coraz bardziej widoczne efekty. Wydajność produkcji oraz zwiększone możliwości magazynowania pomagają nam realizować wzrastającą ilość zamówień. Inwestycje w modernizację i automatyzację linii produkcyjnych wpływają również na bezpieczeństwo naszych pracowników i poprawę środowiska pracy. W ciągu tego kwartału, w naszej głównej siedzibie na Półwyspie Bjäre, inwestycje osiągają ostatnią fazę realizacji i będziemy mogli zaprezentować w całej okazałości nasz nowy oddział Lindab Steel a także nowe centrum logistyczne dla produktów budowlanych oraz nowe centrum Experience, w którym odbywać się będą szkolenia, wydarzenia i prezentacje naszych produktów i rozwiązań.

Dobre perspektywy na przyszłość
Szacujemy, że do końca 2021roku utrzyma się wysoki popyt na produkty dla branży budowlanej. Wysokie ceny stali to zdecydowanie duże wyzwanie dla producentów, ale w drugim kwartale nasza firma udowodniła, że mamy duży potencjał i możliwości oraz jesteśmy dobrze przygotowani na takie sytuacje. Dzięki ścisłej współpracy z największymi graczami z branży stalowej mamy dobry obraz i rzetelną ocenę kierunków rozwoju rynku. Na tej podstawie szacujemy, że niedobór stali, a co za tym idzie wysokie ceny tego surowca utrzymają się przynajmniej przez jakiś czas również w przyszłym roku. Odpowiednio się to takiego scenariusza przygotowujemy planując nasze działania biznesowe.

Długoterminowy popyt na produkty wentylacyjne Lindab wynika głównie ze zwiększonego zainteresowania tymi rozwiązaniami, które przyczyniają się do tworzenia zdrowego środowiska wewnętrznego i wpływają na zmniejszenie zużycia energii w budynkach. Dzięki portfolio produktów Lindab i silnej obecności w całej Europie, jesteśmy dobrze przygotowani do dalszego wzrostu i rozwoju naszej działalności, zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej."