Rozwiązania Lindab dla certyfikacji budynków BREEAM, LEED, DGNB

Rozwiązania Lindab dla certyfikacji budynków...

Wybrana aktualność

Rozwiązania Lindab dla certyfikacji budynków BREEAM, LEED, DGNB
22 MAR '21
Informacje i nowości

Rozwiązania Lindab dla certyfikacji budynków BREEAM, LEED, DGNB

Kierując się filozofią Good Thinking, od dłuższego czasu wspieramy certyfikację budynków pod kątem zrównoważonego rozwoju. Jednym z najważniejszych celów naszej działalności jest oferowanie najwyższej jakości produktów, które umożliwią stworzenie w budynkach komfortowych warunków do życia, pracy i odpoczynku.

Realizując te założenia, bardzo mocno wspieramy działania zmierzające do certyfikacji środowiskowej budynków, która jest ważnym czynnikiem w osiąganiu Celu 11 "Zrównoważone Miasta i Społeczności", zawartego w Agendzie Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Budynki i budownictwo odpowiadają łącznie za 36% całkowitego zużycia energii i 39% całkowitej emisji dwutlenku węgla na świecie, przy czym emisje eksploatacyjne związane ze zużyciem energii używanej do ogrzewania, chłodzenia i oświetlania budynków stanowią 28%. Sektor budowlany ma ogromne możliwości i potencjał w zakresie minimalizowania ilości odpadów i redukcji emisji CO2.

Produkty i rozwiązania Lindab, zarówno teraz, jak i w przyszłości, muszą być tak zaprojektowane, aby ich cykl życia był jak najdłuższy, a także, aby nadawały się do ponownego użycia i recyklingu. Podejście oparte na cyklu życia produktu wymaga wykorzystania zrównoważonych materiałów i surowców, dlatego największe znaczenie dla rozwoju nowych rozwiązań i technologii mają w Lindab inwestycje i innowacje.

Wybór rozwiązań, które pomogą projektantom i architektom spełnić wymagania certyfikatów BREEAM, LEED, DGNB i pozwolą osiągnąć jak największa liczbę punktów w kolejnych kryteriach certyfikacji to klucz do wspólnego sukcesu.

Certyfikacja pomaga w ograniczeniu wykorzystania takich zasobów jak: woda, energia, materiały budowlane chroniąc tym samym nasze środowisko naturalne. Ze względu na to, że prawie 90% naszego życia spędzamy w pomieszczeniach, dla Lindab, jako dostawcy rozwiązań wentylacyjno-klimatyzacyjnych, jakość powietrza oraz zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do funkcjonowania systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynkach są najważniejsze.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą broszurą informacyjną, prezentującą rozwiązania Lindab, które mogą pomóc w uzyskaniu certyfikacji zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Pobierz: