Redukujemy nasz ślad węglowy - działania proekologiczne w Lindab

Redukujemy nasz ślad węglowy - działania...

Wybrana aktualność

Redukujemy nasz ślad węglowy - działania proekologiczne w Lindab
25 LIS '19
Informacje i nowości

Redukujemy nasz ślad węglowy - działania proekologiczne w Lindab

Realizując jeden z kluczowych programów działalności Lindab, który nazwaliśmy "Nastaw się na mniej", prowadzimy szereg działań prowadzących do zwiększenia świadomości i intensyfikacji konkretnych projektów na rzecz ochrony środowiska. Jednym z podstawowych i niezwykle ważnych dla nas aspektów jest fakt, iż stal używana do produkcji wyrobów Lindab, w 100% podlega recyclingowi, co pozwala na zmniejszanie kosztów i nakładów pracy, jak również obniża emisję dwutlenku węgla.

Od wielu lat bierzemy także czynny udział w programie "W Trosce o Naturę", który prowadzony jest przez Interseroh, Cobro oraz Polską Izbę Odzysku i Recyklingu. Zmniejszamy nasz ślad węglowy poprzez recykling różnych odpadów takich jak: metale, drewno i papier. Dzięki tym działaniom, od początku 2019 roku, zredukowaliśmy o ponad 305 ton emisję CO2e* i zostawiliśmy swój zielony ślad w procesie ochrony środowiska dla przyszłych pokoleń.

Certyfikat "W Trosce o Naturę" »

* CO2e to ślad węglowy obejmujący emisję dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych (cieplarnianych) wyrażonych w ekwiwalencie CO2