Raport roczny Lindab za 2021 rok: rekordowe wyniki Lindab po transformacji

Raport roczny Lindab za 2021 rok: rekordowe...

Wybrana aktualność

Raport roczny Lindab za 2021 rok: rekordowe wyniki Lindab po transformacji
15 LUT '22
Informacje i nowości

Raport roczny Lindab za 2021 rok: rekordowe wyniki Lindab po transformacji

W czwartym kwartale sprzedaż utrzymywała się na wysokim poziomie, a sprzedaż Lindab za cały rok osiągnęła nowy, rekordowy poziom. Oba obszary biznesowe - Systemy Wentylacyjne oraz Systemy Dachowe i Elewacyjne - odnotowały wysoki wzrost sprzedaży organicznej i wzmocniły rentowność. Skorygowany zysk operacyjny nadal się poprawiał, zarówno w czwartym kwartale, jak i w całym roku. Pod koniec roku, w ramach strategii Lindab mającej na celu skoncentrowanie się na podstawowej działalności, zakończono proces dezinwestycji w obszar systemów budowlanych.

Czwarty kwartał 2021

 • Sprzedaż firmy Astron Building Systems przez Lindab została zakończona z końcem roku. W niniejszym wewnętrznym raporcie systemy budowlane zostały oznaczone jako „działalność zaniechana”.

Działalność kontynuowana

 • Sprzedaż netto wzrosła o 23% do 2.560 mln SEK (2.082). Wzrost organiczny wyniósł 20%.
 • Skorygowany zysk operacyjny* wzrósł do 311 mln SEK (225).
 • Zysk operacyjny wzrósł do 311 mln SEK (225).
 • Skorygowana marża operacyjna* wzrosła do 12,1% (10,8).
 • Marża operacyjna wzrosła do 12,1% (10,8).

Działalność ogółem

 • Zysk za dany okres wzrósł do 221 mln SEK (186), na co wpływ miały pozycje jednorazowe i koszty restrukturyzacji w wysokości -23 mln SEK (-) związane z systemami budowlanymi.
 • Zysk na akcję przed ich rozwodnieniem wzrósł do 2,88 (2,43) SEK, a po rozwodnieniu do 2,87 (2,43) SEK.
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 215 mln SEK (356).

Styczeń - grudzień 2021

Działalność kontynuowana

 • Sprzedaż netto wzrosła o 17% do 9.648 mln SEK (8.220). Wzrost organiczny wyniósł 17%.
 • Skorygowany zysk operacyjny* wzrósł do 1.266 mln SEK (860).
 • Zysk operacyjny wzrósł do 1.266 mln SEK (790).
 • Skorygowana marża operacyjna* wzrosła do 13,1% (10,5).
 • Marża operacyjna wzrosła do 13,1% (9,6).
 • Zysk na akcję po rozwodnieniu wyniósł 12,50 SEK (7,25).

Działalność ogółem

 • Zysk za okres wyniósł 537 mln SEK (596). Na zysk wpłynęły pozycje jednorazowe i koszty restrukturyzacji w wysokości -455 mln SEK (-64), które w większości nie miały wpływu na przepływy pieniężne.
 • Zysk na akcję przed rozwodnieniem wyniósł 7,02 (7,80) SEK, a po rozwodnieniu 7,00 (7,80) SEK.
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 704 mln SEK (1.129).
 • Rada Dyrektorów proponuje dywidendę w wysokości 4,00 (3,40) SEK na akcję, dzieloną i wypłacaną dwukrotnie.

Prezes i dyrektor generalny Lindab, Ola Ringdahl, komentuje:

Lindab kończy 2021 rok kolejnym silnym kwartałem. Sprzedaż była rekordowo wysoka, zarówno w czwartym kwartale, jak i w czasie całego roku. Skorygowana marża operacyjna za cały rok wyniosła 13,1% dla działalności kontynuowanej, co znacznie przekracza cel finansowy, jakim jest osiągnięcie marży operacyjnej na poziomie co najmniej 10%.

Popyt na produkty Lindab jest duży a klienci doceniają naszą terminowość dostaw, zwłaszcza w czasach, gdy brakowało stali i innych materiałów. Sprzedaż skorzystała na wysokich cenach stali, ponieważ Lindab był proaktywny w ustalaniu cen. Pomogło to w utrzymaniu marży brutto, nawet w sytuacji wzrostu kosztów zakupu.

Usprawnienie działalności zwiększa rentowność

W ciągu kwartału Lindab zakończył transakcję zbycia spółki Astron Building Systems. Astron zakończył rok pozytywnie i jesteśmy dumni, że możemy przekazać dobrze zarządzaną firmę nowym właścicielom.  

Zbycie Astron było ważnym krokiem w trzyletnim procesie usprawniania działalności. W 2020 roku sprzedaliśmy spółkę IMP Klima, która produkuje centrale wentylacyjne. Zmniejszyliśmy również liczbę krajów, w których prowadzimy działalność, z 32 do 20. Większa koncentracja na naszych priorytetowych produktach i rynkach jest kluczowym powodem, dla którego Lindab znacznie zwiększył skorygowaną marżę operacyjną w ostatnich latach, z 6,8 proc. w 2018 roku do 13,1 proc. w 2021 roku. Strategiczna transformacja biznesu została już zakończona, a Lindab wkracza w nową fazę z naciskiem na organiczny i napędzany przejęciami wzrost.

Program inwestycji przebiega zgodnie z planem

Lindab posiada wysokie kompetencje w zakresie zaawansowanych metod produkcji, dlatego też realizujemy ambitny program inwestycyjny. Zwiększona automatyzacja zapewnia większą wydajność, bardziej efektywną produkcję i inteligentniejszą logistykę. Przyczynia się to do zwiększenia konkurencyjności i możliwości rozwoju organicznego przy zachowaniu dobrej rentowności. Inwestycje przyczyniają się również do zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Przejęcia przyczyniają się do wzrostu

W 2021 r. Lindab przejął pięć dobrze zarządzanych spółek o silnych relacjach z klientami. Nasza strategia zakłada, że przejęte firmy będą nadal działać niezależnie, ale widzimy, że istnieje wiele pozytywnych synergii, które są atrakcyjne dla wszystkich zaangażowanych. Naszym celem w zakresie sprzedaży jest wzrost o dziesięć procent rocznie i szacujemy, że dwie trzecie wzrostu sprzedaży będzie pochodzić z przejęć.

Zwiększona dywidenda

Biorąc pod uwagę wysokie zyski z działalności kontynuowanej i dobrą sytuację finansową, Rada Dyrektorów proponuje zwiększenie dywidendy do 4,00 SEK (3,40).

Rośnie zapotrzebowanie na zdrowe środowisko w pomieszczeniach

Długoterminowy popyt na produkty wentylacyjne Lindab wynika z rosnącego zainteresowania rozwiązaniami, które tworzą zdrowe środowisko w pomieszczeniach i zmniejszają zużycie energii. Dzięki bardziej wydajnej wentylacji klient uzyskuje niższe koszty operacyjne, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza w pomieszczeniach. Znaczenie zrównoważonych rozwiązań, które są również korzystne finansowo, stale rośnie. Oferta produktowa Lindab spełnia kilka ważnych wymagań, aby zapewnić sobie dobrą pozycję w tym obszarze. Rozwój ten jest również napędzany przez rosnące koszty energii, dyrektywy UE dotyczące renowacji i budowy nowych nieruchomości, w tym Zielony Ład UE oraz różne nowe krajowe pakiety wsparcia.

Lindab jest silną i zmotywowaną organizację. Dzięki obecności w całej Europie i solidnemu łańcuchowi dostaw, jesteśmy dobrze przygotowani do dalszego rozwoju działalności w pozytywnym kierunku.

Rok 2021 był rokiem, w którym jeszcze bardziej wzmocniliśmy Lindab. Dziękujemy wszystkim klientom, którzy nadal wybierają Lindab.

Dziękuję wszystkim pracownikom za wysiłek w ciągu roku.

* Skorygowany zysk operacyjny/marża operacyjna nie uwzględnia istotnych pozycji jednorazowych i kosztów restrukturyzacji.