Raport Grupy Lindab 2022: wszystkie cele finansowe zrealizowane w 2022 r.

Raport Grupy Lindab 2022: wszystkie cele...

Wybrana aktualność

Raport Grupy Lindab 2022: wszystkie cele finansowe zrealizowane w 2022 r.
22 LUT '23
Komunikaty

Raport Grupy Lindab 2022: wszystkie cele finansowe zrealizowane w 2022 r.

Lindab zakończył rok 2022 kwartałem silnego wzrostu sprzedaży i poprawy przepływów pieniężnych. Na marżę operacyjną w czwartym kwartale negatywnie wpłynęła wysoka inflacja oraz niższa marża brutto spowodowana zmianami cen surowców. Ogólnie rzecz biorąc, rok 2022 był dobrym rokiem dla Lindab, ponieważ wszystkie cele finansowe zostały osiągnięte. Cel 10% wzrostu został znacznie przekroczony. Marża operacyjna przekroczyła 10%, a dług netto wyniósł 1,6 razy EBITDA. Rada Dyrektorów proponuje zwiększenie dywidendy o 30% do 5,20 SEK na akcję.

Od 2022 roku działalność Lindab obejmuje obszar biznesowy Systemy wentylacyjne i Systemy profilowe. O ile nie zaznaczono inaczej, liczby porównawcze nie uwzględniają obszaru biznesowego Building Systems, który został zbyty w grudniu 2021 roku.

Czwarty kwartał 2022:

 • Sprzedaż netto wzrosła o 26% do 3,223 mln SEK (2,560). Wzrost organiczny wyniósł 1%. Zmiany strukturalne przyniosły pozytywny wkład w wysokości 20%.
 • Skorygowany1) zysk operacyjny wyniósł 244 mln SEK (311).
 • Zysk operacyjny wyniósł 244 mln SEK (311).
 • Skorygowana1) marża operacyjna wyniosła 7,6% (12,1).
 • Marża operacyjna wyniosła 7,6% (12.1).
 • Zysk za okres wyniósł 171 mln SEK (234).
 • Zysk na akcję przed rozwodnieniem wyniósł 2.24 SEK (3.05) i po rozwodnieniu 2.24 SEK (3.04).

Porównywalne liczby dla poniższych kluczowych danych zawierają biznes sprzedany w poprzednim roku:

 • Zysk za okres wyniósł 171 mln SEK (221).
 • Zarobek na akcję przed rozwodnieniem wyniósł 2.24 SEK (2.88) i po rozwodnieniu 2.24 SEK (2.87).
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły do 527 mln SEK (215). 

Styczeń - grudzień 2022

 • Sprzedaż netto wzrosła o 28% do 12.366 mln SEK (9.648). Wzrost organiczny wyniósł 11%. Zmiany strukturalne miały pozytywny wpływ na wzrost o 13%.
 • Skorygowany1) zysk operacyjny wzrósł do 1.347 mln SEK (1.266).
 • Zysk operacyjny wzrósł do 1.325 mln SEK (1.266).
 • Skorygowana1) marża operacyjna wyniosła 10,9% (13,1).
 • Marża operacyjna wyniosła 10.7% (13.1).
 • Zysk za okres wyniósł 974 mln SEK (958).
 • Zysk na akcję przed rozwodnieniem wzrósł do 12.73 SEK (12.53) a po rozwodnieniu do 12.70 SEK (12.50).

Porównywalne liczby dla poniższych kluczowych danych zawierają biznes sprzedany w poprzednim roku:

 • Zysk za okres wzrósł do 974 mln SEK (537).
 • Zysk na akcję przed rozwodnieniem wzrósł do 12.73 SEK (7.02) i po rozwodnieniu do 12.70 SEK (7.00).
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 691 mln SEK (704).
 • Rada Dyrektorów proponuje dywidendę w wysokości 5,20 (4,00) SEK na akcję.

1) Skorygowany zysk operacyjny/marża operacyjna nie uwzględnia istotnych pozycji jednorazowych i kosztów restrukturyzacji.

Prezes i dyrektor generalny Lindab, Ola Ringdahl, komentuje:

"W 2022 roku Lindab spełnił wszystkie cele finansowe. Sprzedaż po raz pierwszy przekroczyła 12 mld SEK, napędzana zarówno przez wzrost organiczny, jak i dzięki przejęciom. Marża operacyjna przekroczyła cel 10%, pomimo wysokiej inflacji i nieco słabszego rynku. Przepływy pieniężne wzmocniły się w drugiej części roku, a pozycja finansowa Lindab jest silna.

Niepewne perspektywy rynkowe

Lindab odczuwa skutki wahań cen surowców, ponieważ priorytetowo traktujemy wysoką zdolność dostaw i niezbędną, bezpieczną ilość zapasów. W 2021 roku Lindab korzystał z silnych zmian cen surowców, co przyczyniło się do wysokiej marży operacyjnej. W czwartym kwartale 2022 roku efekt ten został odwrócony, a spadające ceny surowców wywarły tymczasową presję na marżę operacyjną. W połączeniu ze wzrostem kosztów spowodowanym inflacją doprowadziło to do tego, że marża operacyjna w czwartym kwartale była niższa od pożądanej.

Aktywność w zakresie nowego budownictwa spadła w czwartym kwartale, a rozwój rynku w 2023 roku jest trudny do przewidzenia. Wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe prawdopodobnie doprowadzą do zmniejszenia inwestycji w nowe budownictwo. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że chęć do inwestowania wzrośnie, gdy sytuacja w zakresie stóp procentowych się ustabilizuje.

Mamy jasny plan na dalszy, pozytywny rozwój Lindab. Wdrażamy korekty cen i oszczędności, aby mieć pewność, że Lindab zapewni marżę operacyjną przekraczającą 10% rocznie, nawet w trudniejszych czasach.

Zwiększona dywidenda

Rekordowy zysk netto w połączeniu z silną pozycją finansową Lindab pozwala na zaproponowanie zwiększonej dywidendy w wysokości 5,20 SEK za akcję, co oznacza wzrost o 30%. Jest dla nas niezwykle ważne, aby wynagrodzić naszych akcjonariuszy, przy jednoczesnym dalszym rozwoju Lindab.

Przejęte spółki osiągają dobre wyniki

W 2022 roku Lindab dokonał ośmiu przejęć. Przejęte spółki nadal bardzo dobrze rozwijają się w ramach Grupy. Przejęcia są istotną częścią naszej strategii i widzimy dobre możliwości dokonania atrakcyjnych akwizycji w przyszłości. Rynek wentylacji jest rozdrobniony, a Lindab ma silny bilans. 

Inwestycje dla zwiększenia efektywności

Transformacja, którą przechodzi Lindab ma na celu stworzenie stabilnej platformy, która pozwoli nam na dalszy rozwój w pozytywnym kierunku. Po usprawnieniu działalności w ostatnich latach spółki w Grupie są dobrze zarządzane i przynoszą zyski.

W przyszłości tempo nowych inwestycji ulegnie spowolnieniu, ponieważ w ostatnich latach zrealizowaliśmy dużą część programu. Widzimy rezultaty w postaci zwiększonej wydajności produkcji, wyższych zdolności produkcyjnych i bezpieczniejszego środowiska pracy. Są to kluczowe obszary w naszym długoterminowym planie budowy zrównoważonego Lindab, o wysokiej rentowności.

Cele zrównoważonego rozwoju oparte na podstawach naukowych

Na początku 2023 roku Lindab dołączył do inicjatywy Science Based Targets. Oznacza to, że wyznaczamy oparte na nauce cele dla naszej pracy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dla nas zrównoważony rozwój jest krytyczny biznesowo i jest oczywistym wymogiem klientów. Lindab jest i będzie liderem w dziedzinie efektywnych klimatycznie rozwiązań wentylacyjnych.

Koncentracja na efektywności energetycznej przynosi korzyści Lindab

Jesteśmy pozytywnie nastawieni do perspektyw zarówno dla branży, jak i dla Lindab, nawet jeśli w najbliższym czasie pojawią się wyzwania. Wysokie ceny energii kładą nacisk na energooszczędną wentylację, co przyniesie firmie korzyści. Spodziewamy się dłuższego okresu renowacji nieruchomości publicznych i prywatnych w Europie. W nowym budownictwie wymagania dotyczące zrównoważonych i energooszczędnych budynków będą dalej rosły, co również będzie korzystne dla Lindab i naszej wiodącej oferty produktów.

Podsumowując, dzięki silnej obecności na rynkach lokalnych, stabilnemu łańcuchowi dostaw, atrakcyjnym produktom i sprawnej organizacji, Lindab ma doskonałe możliwości dalszego rozwoju w pozytywnym kierunku. Na rok 2023 cele finansowe pozostają niezmienione i jestem pewny, że je osiągniemy."

Pełny Raport roczny Grupy Lindab w języku angielskim: