Proste i ekonomiczne rozwiązania dla wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego: FBC i FNC -...

Proste i ekonomiczne rozwiązania dla...

Wybrana aktualność

Proste i ekonomiczne rozwiązania dla wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego: FBC i FNC - przeciwpożarowe klapy odcinające Lindab
7 LIP '20
Artykuły eksperckie

Proste i ekonomiczne rozwiązania dla wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego: FBC i FNC - przeciwpożarowe klapy odcinające Lindab

Kiedy myślimy o warunkach korzystania z budynków, pierwszą i najważniejszą rzeczą jest bezpieczeństwo ich użytkowników. W sytuacji kryzysowej każdy człowiek znajdujący się w budynku musi mieć możliwość bezpiecznej ewakuacji na zewnątrz lub schronienia się w niezagrożonej części budynku. Stąd też stworzono szereg wymagań formalnych i technicznych, które mają zapewnić takie właśnie warunki.

Skuteczne rozwiązanie zapobiegające rozprzestrzenianiu się pożaru

Podstawą ochrony przeciwpożarowej budynku jest jego podział na strefy pożarowe za pomocą przeciwpożarowych ścian i stropów.

Podział na strefy ma dwa podstawowe zadania. Po pierwsze zapewnić możliwość ewakuacji użytkowników z obszarów objętych pożarem do stref bezpiecznych i dalej na zewnątrz budynku, lub oczekiwania przez określony czas w bezpiecznej strefie na ewakuację przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Drugim zadaniem stref pożarowych jest spowolnienie rozprzestrzeniania się pożaru w budynku poprzez stawianie na jego drodze kolejnych fizycznych przegród przeciwpożarowych.

Budynek nie może funkcjonować bez instalacji technicznych, w tym także instalacji wentylacyjnej. W miejscach, w których instalacja ta przechodzi przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego, należy ją zabezpieczyć przeciwpożarowymi klapami odcinającymi - dla zachowania ciągłości przegrody.

W warunkach pożarowych klapa przeciwpożarowa musi stanowić jedność ze ścianą (lub stropem) oddzielenia przeciwpożarowego, aby zapewnić szczelność, izolacyjność i dymoszczelność tej bariery przez wymagany w przepisach czas.

Motylkowe przeciwpożarowe klapy odcinające Lindab FBC dla budownictwa wielorodzinnego

Motylkowe okrągłe klapy przeciwpożarowe Lindab FBC montuje się w okrągłych przewodach wentylacyjnych o średnicy do 200 mm przechodzących przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego o odporności do EI 120 S.

Klapa okrągła Lindab FBC składa się ze stalowego korpusu o długości 50 mm, wewnątrz którego zainstalowana jest przegroda wykonana z krzemianu wapnia, podzielona na dwie półkoliste części ("skrzydła motyla"). Produkt wyposażony jest w sprężynowy mechanizm zamykający, utrzymywany w pozycji otwartej oraz uruchamiany poprzez element topikowy zgodny z ISO 10294-4. Uchwyty wyzwalacza topikowego są jednocześnie elementami blokującymi przegrodę w pozycji zamkniętej, co zapobiega jej otwarciu w warunkach pożaru. Wewnątrz i na zewnątrz korpusu klapy zastosowano dwa systemy uszczelek: EPDM - zapewniające szczelność powietrzną oraz pęczniejące - uaktywniające się w podwyższonej temperaturze i doszczelniające klapę w warunkach pożarowych. Klapa może zostać wyposażona również w mikroprzełącznik wskazujący położenie przegrody (kontrolowanie stanu klapy za pośrednictwem systemu monitorującego) oraz zawór powietrzny umożliwiający regulację parametrów instalacji wentylacyjnej, gdy zabezpiecza przewód wentylacyjny kończący się w przegrodzie przeciwpożarowej.

Schemat budowy klapy:

 1. Obudowa wykonana z ocynkowanej stali węglowej.
 2. Uszczelka przyłącza kanału powietrznego.
 3. Grafitowa uszczelka pęczniejąca po zewnętrznej stronie obudowy.
 4. Grafitowa uszczelka pęczniejąca po wewnętrznej stronie obudowy.
 5. Przegroda klapy wykonana z ogniotrwałego materiału.
 6. Uszczelka części przegrody.
 7. Uszczelnienie na dymy zimne.
 8. Mikroprzełącznik - na zamówienie.
 9. Sprężynowy mechanizm mocujący bezpiecznik termiczny.
 10. Sprężynowy mechanizm mocujący przegrodę do obudowy.
 11. Sprężynowy mechanizm blokujący bezpiecznik termiczny.
 12. Sprężynowy mechanizm zamykający przegrodę.
 13. Urządzenie zamykające kontrolowane temperaturą (bezpiecznik termiczny).

Wśród wymagań stawianych klapom przeciwpożarowym są m.in. określone minimalne odległości pomiędzy sąsiednimi przewodami wentylacyjnymi, a także minimalne odległości zabezpieczanego przewodu od sąsiedniej ściany lub stropu. Wymagania te w istotny sposób wpływają na ilość przestrzeni montażowej, jaka musi zostać "poświęcona" instalacjom w budynkach. Norma EN 1366-2 stwierdza, że w pierwszym przypadku odległość ta wynosi 200 mm, zaś w drugim - 75 mm, jeśli żadne szczegółowe testy nie zostały przeprowadzone przez producenta.

Odległości minimalne

Zgodnie z art. 7 i 13 normy EN 1366-2, należy przestrzegać niżej wskazanych odległości minimalnych.

 1. Pionowa ściana boczna.
 2. Strop.

Wychodząc naprzeciw tym problemom, firma Lindab w czasie procesu certyfikacji klap przeciwpożarowych, przeprowadziła badania potwierdzające możliwość zmniejszenia podanych w normie wymiarów. Klapy FBC montowane zarówno w ścianie jak i w stropie mogą być rozmieszczone w odległości 50 mm od sąsiadującej ściany/stropu zaś odległość pomiędzy sąsiednimi klapami może zostać zmniejszona również do 50 mm.

Dane techniczne:

 • produkowane w średnicach 100, 125, 160 i 200;
 • mechanizm zamykający sprężynowy z wyzwalaczem topikowym - temperatura zadziałania 70°C;
 • odporność ogniowa od EI 60 S do EI 120 S;
 • możliwość montażu w kanałach wentylacyjnych przechodzących zarówno przez przegrody pionowe (ściany) jak i poziome (stropy);
 • minimalne odległości od sąsiedniej ściany/stropu/kanału - 50 mm;
 • testowane na oddziaływanie ognia zarówno z zewnętrznej jak i wewnętrznej strony przegrody, przy podciśnieniu 300 Pa.

Klapa Lindab FBC jest kompaktowym, skutecznym, tanim i niezawodnym elementem systemu ochrony przeciwpożarowej budynku.

FNCU – klapa przeciwpożarowa do montażu na zewnątrz przegrody

Najnowsza klapa w ofercie Lindab dedykowana jest głównie na rynek skandynawski, jednakże może być także ciekawym rozwiązaniem dla rodzimych inwestycji. Ideą wprowadzenia tej klapy, podobnie jak w przypadku klapy FBC jest prostota montażu.

Montaż klap FNCU odbywa się na przegrodzie. Klapa łączona jest obustronnie z kanałami wentylacyjnymi poprzez przyłącza nyplowe z uszczelkami systemu Lindab Safe. Możliwy jest także montaż w układzie transferowym, gdy oba końce klapy zabezpiecza się króćcami osiatkowanymi. Klapę umieszcza się w otworze montażowym, uszczelniając połączenie z powierzchnią przegrody masą ogniochronną, a następnie przykręca 4 wkrętami do ściany. Klapa sterowana jest przy pomocy siłowników Belimo lub Siemens. Produkowana jest w zakres średnic/wymiarów od 100 do 400 mm.

Klapa FNCU jest najłatwiejszą do zamontowania klapą na rynku oszczędzającą cenny czas instalatora na placu budowy. Klapa jest także znacznie lżejsza niż produkty tej kategorii. Jej konstrukcja została tak opracowana, aby na placu budowy montażysta mógł dokonać samodzielnego montażu bez pomocy drugiej osoby.