Informacje niedostępne

Informacje niedostępne

Wybrana aktualność

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) - National Technical Assessment dla produktów Lindab
25 KWI '19
Informacje i nowości

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) - National Technical Assessment dla produktów Lindab

W związku z wymogami prawa, firma Lindab Sp. z o.o. podpisała umowy i złożyła wymagane badania i dokumenty do Instytutu Techniki Budowlanej w celu przygotowania Krajowych Ocen Technicznych dla produktów Lindab. Nasze flagowe i znane w całej Polsce produkty wentylacyjno-klimatyzacyjne: rury zwijane, kształtki okrągłe tłoczone z uszczelką i bez uszczelki, kształtki okrągłe segmentowe z uszczelką i bez uszczelek przeszły testy i badania zalecone przez ITB, a parametry techniczne naszych produktów zostały pozytywnie potwierdzone.

Pierwsze KOT-y w Lindab będziemy mogli zaprezentować już za kilka tygodni, a w przygotowaniu mamy kolejne Oceny dla naszych produktów.

Krajowa Ocena Techniczna (KOT)* jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie odstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. Podstawowe wymagania są wymienione w Art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409, z poźn. zm.). Krajowa Ocena Techniczna stanowi dokument odniesienia do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych i znakowania wyrobu znakiem budowlanym B.

Krajową Ocenę Techniczną wydaje się dla wyrobu budowlanego:

  • nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy (PN) wyrobu,
  • jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w PN wyrobu nie jest właściwa,
  • jeżeli PN wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.

Przepisy wykonawcze do ustawy o wyrobach budowlanych obowiązujące od 1 stycznia 2017r.:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 6.12.2016r. poz. 1968),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 6.12.2016r. poz. 1966).

* Źródło: Instytut Techniki Budowlanej www.itb.pl.