Kontrola szczelności urządzeń klimatyzacyjnych na etapie produkcji

Kontrola szczelności urządzeń klimatyzacyjnych...

Wybrana aktualność

Kontrola szczelności urządzeń klimatyzacyjnych na etapie produkcji
22 GRU '20
Artykuły eksperckie

Kontrola szczelności urządzeń klimatyzacyjnych na etapie produkcji

Wyciek czynnika chłodniczego jest jedną z usterek, które wiążą się z kosztowną naprawą oraz niepożądanym przestojem urządzenia klimatyzacyjnego. Szczególnie istotnym działaniem zapobiegającym temu zjawisku jest wykonanie testów weryfikujących szczelność tego typu urządzeń jeszcze na etapie ich produkcji.

Najczęstsze metody sprawdzania nieszczelności polegają na wytworzeniu różnicy ciśnień między docelową instalacją z czynnikiem chłodniczym a jej otoczeniem. W przypadku klimatyzatorów, najczęściej stosuje się metodę nadciśnieniową, ponieważ podczas pracy w urządzeniu czynnik chłodniczy znajduje się pod wyższym ciśnieniem niż ciśnienie atmosferyczne.

Proces wychwytywania nieszczelnych urządzeń opisujemy na przykładzie poszczególnych etapów weryfikacyjnych, które stosowane są przez producenta klimatyzatorów TCL, globalnego koncernu produkującego urządzenia HVAC.

Weryfikacja jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

Napełnianie wymiennika azotem pod wysokim ciśnieniem

Pierwszym punktem kontrolnym w procesie wykrywania nieszczelności w jednostkach wewnętrznych jest napełnianie wymiennika azotem pod wysokim ciśnieniem. Ciśnienie wywierane przez cząsteczki gazu w szczelnym wymienniku powinno osiągać i utrzymywać wymaganą wartość.

Wykrywanie mikronieszczelności za pomocą cząsteczek helu

W jednostkach, które przejdą pomyślnie poprzedni etap weryfikacji w fabryce TCL, wytwarzana jest próżnia, a następnie są one wypełniane helem. Hel stosuje się ze względu na jego właściwości, głównie nietoksyczność oraz niepalność. Cząsteczki helu są znacznie mniejsze od cząsteczek azotu, co umożliwia wykrycie mikronieszczelności. Stworzenie próżni umożliwia usunięcie zanieczyszczeń, między innymi wilgoci zawartej w powietrzu. Jeśli uzyskanie próżni jest możliwe, a ciśnienie utrzymuje pożądaną wartość - jednostki przechodzą do kolejnego etapu.

Komora testowa

Po napełnieniu, cząsteczki helu mogą się wciąż wydostawać poza parownik poprzez mikronieszczelności. Niestety, w standardowych warunkach nie wszystkie nieszczelności są jednak możliwe do wychwycenia. Aby mieć pewność, że badane jednostki nie są uszkodzone, po napełnieniu helem są one umieszczane w specjalnej komorze, w której wytwarza się próżnię. Dzięki temu, umieszczony w komorze czujnik o dużej czułości jest w stanie wykryć obecność cząsteczek helu w przestrzeni komory, w której powinna być próżnia. Urządzenie wykrywa nawet śladowe ilości helu. W przypadku wykrycia wycieku gazu nieszczelny wymiennik zostaje wykluczony na tym etapie produkcji.

Podczas procesu produkcji jednostek w wymiennikach jest wytwarzane nadciśnienie. Stały poziom ciśnienia świadczy o szczelności jednostki.

Weryfikacja jednostek

Częściowo złożone jednostki wewnętrzne trafiają do następnego punktu kontrolnego, gdzie w określonych warunkach przeprowadzana jest kolejna kontrola mająca na celu wyeliminowanie nieszczelnych egzemplarzy.

Dodatkowa kontrola jednostek zewnętrznych

Po całkowitym złożeniu agregatu, jednostki zewnętrzne przechodzą dodatkową kontrolę przy użyciu precyzyjnych detektorów wycieku o dużej czułości. Wszystko to po to, aby upewnić się, że nie ma dodatkowych wycieków tuż po zmontowaniu całej jednostki.

Statyczna kontrola szczelności

Ostatecznie, w trosce o jak najlepszą jakość klimatyzatorów opuszczających magazyn TCL, wszystkie zapakowane do kartonu i gotowe do wysyłki jednostki przechodzą statyczną kontrolę szczelności. W kartonach znajdują się specjalnie przeznaczone do tego otwory, przez które po 15-30 min od momentu znalezienia się gotowej jednostki w magazynie, ponownie sprawdzana jest szczelność każdej z nich.

Dzięki przestrzeganiu powyższych oraz innych rygorystycznych procedur, które wciąż są ulepszane, producent (koncern TCL) dostarcza urządzenia o wysokiej jakości.


Klimatyzator ścienny TCL - Era YA11I

Więcej:

 

TCL jest jednym z wiodących eksporterów urządzeń z Chin, a ilość eksportowanych przez tego producenta towarów wciąż rośnie. Powodem jest ciągłe udoskonalanie jakości oraz inwestycje m.in. w nowe laboratoria i oprogramowanie sprzętowe oraz przestrzeganie restrykcyjnych procedur, które wciąż są ulepszane. Większa automatyzacja produkcji, własna fabryka elektroniki oraz szczegółowa kontrola nieszczelności pozwoliły na wzrost wydajności produkcji przy jednoczesnym wzroście jakości produkowanych urządzeń. Jednym z kluczowych sektorów biznesowych dla koncernu TCL jest branża HVAC. Produkcja urządzeń klimatyzacyjnych odbywa się w 9 fabrykach (Chiny, Indonezja, Brazylia), których łączna zdolność produkcyjna wynosi 17 mln kompletów urządzeń rocznie.
TCL Corporation to obecny w ponad 160 krajach na świecie chiński koncern. Firma posiada 28 instytutów badawczych i 22 fabryki produkcyjne, które zatrudniają 75 000 pracowników na całym świecie. W Polsce, w Żyrardowie znajduje się jedna z fabryk TCL, która specjalizuje się w montowaniu telewizorów. W Warszawie znajduje się ośrodek badawczy.