Dobór nawiewników szczelinowych do sali konferencyjnej

Dobór nawiewników szczelinowych do sali...

Wybrana aktualność

Dobór nawiewników szczelinowych do sali konferencyjnej
30 SIE '23
Artykuły eksperckie

Dobór nawiewników szczelinowych do sali konferencyjnej

Uczestnicy szkoleń i spotkań biznesowych potrzebują komfortowych warunków, aby w sposób wydajny i efektywny zdobywać wiedzę i uczestniczyć w spotkaniach. Nic więc dziwnego, że sala konferencyjna powinna mieć dobrą wentylację. Przedstawiamy case study, w którym omawiamy dobór nawiewników szczelinowych do sali konferencyjnej.

Dobór nawiewników szczelinowych

Podczas projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach, szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowy dobór nawiewników szczelinowych, ich elementów nawiewnych i wywiewnych. Elementy te muszą się cechować optymalnymi warunkami pracy tak, aby w strefach przebywania ludzi nie generowały np. zbyt dużego hałasu lub nie powodowały odczucia przeciągu. Poprawnie dobrane i rozmieszczone urządzenia to zapewnienie równomiernego przepływu powietrza w całym pomieszczeniu, w którym unika się stref o zbyt wysokiej prędkości powietrza bądź stref, do których powietrze mogłoby nie docierać.

Jak dobrać nawiewniki szczelinowe? Poznaj narzędzie lindQST

Dobór nawiewników szczelinowych do określonego pomieszczenia, w tym przypadku sali konferencyjnej, rozpoczynamy od projektu instalacji wentylacyjnej. Jego wykonanie możliwe jest za pomocą darmowej, internetowej platformy projektowo-doborowej o nazwie lindQST.

lindQST to zaawansowane narzędzie internetowe usprawniające tworzenie dokumentacji oraz wymiarowanie pomieszczeń. Dzięki jego zastosowaniu, cała dokumentacja jest dostępna bezpośrednio w sieci i na urządzeniach mobilnych, co umożliwia projektantom, architektom, oraz instalatorom bieżący dostęp do najnowszej dokumentacji, instrukcji montażu oraz zdjęć produktów. Dostęp do platformy jest bezpłatny, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji programu wystarczy tylko założyć konto.

Założenia doborowe - wymagania z projektu i konsultacji z inwestorem:

 • typ pomieszczenia: sala konferencyjna;
 • wybrane rozwiązanie: nawiewniki liniowe (szczelinowe) malowane na czarno RAL 9005;
 • rodzaj nawiewu: nawiew dwustronny - ½ na okno, ½ na salę konferencyjną, ilość szczelin n=4;
 • wymiary pomieszczenia: 12×7×4 m (długość × szerokość × wysokość);
 • wysokość strefy przebywania ludzi: 1,8 m;
 • temperatura powietrza w pomieszczeniu: 22°C;
 • temperatura powietrza nawiewanego: 16°C;
 • wysokość montażu nawiewników: 3 m;
 • ilość powietrza nawiewanego: 3040 m³/h;
 • poziom ciśnienia akustycznego na wysokości strefy przebywania ludzi: < 35dB(A) - wymaganie inwestora.

Etapy doboru nawiewników szczelinowych

Krok 1. Stworzenie przestrzeni oraz określenie kryteriów wymiarowania

Platforma lindQST umożliwia stworzenie przestrzeni na kilka sposobów:

 • sposób 1: z podkładu projektu;
 • sposób 2: eksport przestrzeni z AutoCAD;
 • sposób 3: w platformie lindQST wykorzystując opcje "narysuj pomieszczenie".

Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu utworzenia pomieszczenia znajdują się na kanale Lindab w cyklu Akademia LindQST: https://www.youtube.com/watch?v=daLHJfSDMTc.

Zgodnie z przedstawionymi w poprzednim punkcie założeniami doborowymi, za pomocą platformy lindQST, stworzona została przestrzeń sali konferencyjnej.


Rysunek 1. Przestrzeń zadanego pomieszczenia – sala konferencyjna.

Krok 2. Dane techniczne

Zakładka "Dane techniczne" umożliwia uzupełnienie podstawowych informacji technicznych, takich jak: dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego, wysokość pomieszczenia, wysokość montażu, temperatura nawiewu, temperatura w pomieszczeniu i wysokość strefy przebywania człowieka.

Krok 3. Dobór nawiewnika szczelinowego

Po uzupełnieniu danych technicznych, z drzewka nawigacji po lewej stronie, prawym przyciskiem myszy wybieramy "znajdź nawiewnik", gdzie wyszukujemy odpowiedni typ urządzenia. W tym przypadku wybieramy nawiewniki szczelinowe, ponieważ zgodnie z założeniami, rozpływ powietrza ma być realizowany liniowo.

Wstępnie zakładamy 10 nawiewników szczelinowych, wpisując wymagany przepływ na 1 urządzenie: qv = 304 m³/h.


Rysunek 2. „Znajdź nawiewnik” – kategoria produktu: nawiewnik szczelinowy.

Program doborowy lindQST zaproponował nawiewniki szczelinowe LDW w różnych długościach:


Rysunek 3. Wyniki wyszukiwania.


Rysunek 4. Nawiewniki szczelinowe LDW w różnych konfiguracjach.

Nawiewniki liniowe serii LDW umożliwiają nawiew dużych ilości powietrza przy minimalnych stratach ciśnienia i przy niskiej emisji mocy akustycznej. Pozwalają one w pełni wykorzystać zasadę indukcji, gwarantując optymalny komfort, brak odczuwalnych ciągów powietrza i jednorodność warunków temperaturowych, nawet na dużych obszarach poprzez umieszczenie nawiewników wzdłuż obwodu sufitu. Nawiewniki szczelinowe LDW można montować w sufitach na wysokości od 3 do 6 metrów. Idealnie sprawdzą się więc nie tylko w salach konferencyjny, ale również w pomieszczeniach biurowych typu open space, galeriach handlowych, szpitalach lub w pokojach hotelowych.

Warto wiedzieć! 
Nawiewnik LDW, który dostępny jest w ofercie Lindab Polska, w programie lindQST funkcjonuje pod szwedzką nazwą - LTD. Nawiewnik szczelinowy LDW jest tożsamym produktem do LTD, natomiast produkowany jest we włoskiej fabryce MP3, która należy na Grupy Lindab.

Największą innowacją nawiewników liniowych LDW jest możliwość zmiany powierzchni efektywnej. Dla przepływu poziomego możliwe są 2 ustawienia i mogą być na każdym etapie zmienione na budowie, także po zamontowaniu. Pierwsze ustawienie wykorzystuje efekt Coandy, podczas gdy drugie ustawienie pozwala dodatkowo znacząco zwiększyć przepływ powietrza, zachowując niski spadek ciśnienia oraz niski poziom mocy akustycznej. Zostało to przedstawione na rysunkach poniżej:

Poziome ustawienie przepływu z efektem high Coanda
Przepływ przyklejony do sufitu gwarantuje brak wyczuwalnych przeciągów w pionie zarówno przy grzaniu, jak i chłodzeniu.

Ustawienie przepływu poziomego dla dużej wydajności
Strumień porusza się wzdłuż sufitu, gwarantując nawiew dużej ilości powietrza, z minimalnym spadkiem ciśnienia i poziomem mocy akustycznej.

Program lindQST do określonych danych technicznych zaproponował nawiewniki szczelinowe w różnych długościach (od 1000 mm do 2000 mm).

Wybierając do sprawdzenia pierwszą z zaproponowanych długości, klikamy napis LTD-25-4-1000-S0-D0+NB-C-25-4-1000.

Powoduje to wywołanie okna, w którym można wprowadzić kolejne właściwości: rodzaj skrzynki rozprężnej, kolor nawiewnika szczelinowego i deflektorów, nawiew jednostronny lub dwustronny, ustawienie trybu pracy (duży zasięg lub duży wydatek powietrza).

Sparametryzowany nawiewnik szczelinowy dodawany jest do projektu za pomocą przycisku "Dodaj do projektu", następnie należy wpisać pożądaną ilość i zatwierdzić poprzez przycisk "Dodaj". Jeśli pojawiła się informacja o poprawnym dodaniu urządzenia, klikamy przycisk "Indoor Climate Designer".


Rysunek 5. Dodawanie do projektu.

Krok 4. Rozmieszczenie i symulacja nawiewników szczelinowych

Zgodnie z założeniami inwestora nawiewniki szczelinowe powinny być połączone w linie. Dzięki temu zachowujemy wysoką estetykę pomieszczenia. Należy upewnić się, czy w strefie nawiewu nie znajdują się elementy, które mogą go zakłócić np. belki konstrukcyjne.

Program lindQST posiada szereg ikon służących do rozmieszenia urządzeń i ich symulacji. Rysunek 6 przedstawia rozmieszczenie nawiewników liniowych, jakie zostały dobrane do omawianego projektu.


Rysunek 6. Rozmieszczenie nawiewników szczelinowych w sali konferencyjnej.

Krok 5. Symulacja

Symulację można przeprowadzić za pomocą cząsteczek lub dymu. Jeśli w strefie przebywania ludzi warunki graniczne zostaną przekroczone, program zmieni kolor symulacji na czerwony.
Dla wybranego rodzaju i ilości nawiewników 10x LTD-25-4-1000-S0-D0+NB-C-25-4-1000 oraz dla zaproponowanego rozmieszczenia nawiewników szczelinowych uzyskano następujące wartości:


Rysunki 7 i 8. Symulacja i prezentacja wyników dla nawiewników szczelinowych.

Uzyskane wyniki dla dziesięciu nawiewników dwuszczelinowych o długości l = 1,0 m:

 • prędkość na granicy strefy przebywania ludzi: 0,2 m/s;
 • poziom ciśnienia akustycznego na wysokości strefy przebywania ludzi: 28-30 dB(A) [założenia doborowe wynosiły <30 dB(A)].

Krok 6. Generowanie raportu

W celu wygenerowania raportu należy wybrać prawym przyciskiem pomieszczenie i zaznaczyć opcję „Generowanie raportu”. Raport zawiera dane na temat pomieszczenia, wymagań oraz wyników w strefie przebywania ludzi, a także zestawienie produktów, ich karty doborowe oraz charakterystyczne widoki.

Przydatne linki:

Jakie jeszcze nawiewniki można znaleźć w ofercie Lindab? Oto jedno z ciekawszych rozwiązań, które warto wziąć pod uwagę w swoim projekcie.

Nawiewnik szczelinowy BI przeznaczony do niewidocznej zabudowy

Wysokoindukcyjny nawiewnik szczelinowy BI to idealne rozwiązanie do ukrytego montażu, zarówno w zamkniętych sufitach podwieszanych, jak i na ścianie. Nawiewnik został zaprojektowany bez ramki, aby spełniać najwyższe walory estetyczne. Jest wykonany z monoblokowego, wytłaczanego aluminium, które zapewnia solidność i ciągłość linii nawiewu. Dzięki 100 mm deflektorowi, który można regulować niezależnie, pozwala zarządzać kierunkiem przepływu wzdłuż linii nawiewu z maksymalną swobodą, równomiernie rozprowadzając powietrze, od pionu do poziomu. Cecha ta sprawia, że nawiewnik BI idealnie sprawdzi się zarówno w systemach o stałym, jak i zmiennym przepływie powietrza (systemy VAV). Montaż sufitowy, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 300 mm pomiędzy sufitem a nawiewnikiem, pozwala w pełni wykorzystać efekt Coandy.

Nawiewnik szczelinowy BI dostępny jest z dodatkowymi wyposażeniem takim jak: płyta rozpraszająca lub przepustnica przesuwna, profil aluminiowy do montażu w suficie z kitem wygładzającym, skrzynka rozprężna przeznaczona do montażu z prętem gwintowanym, kablem lub taśmą, z izolacją lub bez, przepustnica osadzona na skrzynce rozprężnej.

Więcej nawiewników w ofercie Lindab znajduje się na stronie: https://www.lindab-polska.pl/pl/produkty/wyszukiwanie.html?fraza=nawiewniki.

Zainteresował Cię ten temat?

Chcesz wiedzieć więcej o nawiewnikach szczelinowych i ich doborze? Skontaktuj się z autorem artykułu:

Michał Wołowicz
Koordynator ds. Kluczowych Klientów w Lindab Polska
e-mail: michal.wolowicz@lindab.com