DKBE 2019 - druga edycja wydarzenia branżowego już za nami

DKBE 2019 - druga edycja wydarzenia branżowego...

Wybrana aktualność

DKBE 2019 - druga edycja wydarzenia branżowego już za nami
13 LIS '19
Informacje i nowości

DKBE 2019 - druga edycja wydarzenia branżowego już za nami

Debata o roli komfortu wewnętrznego i rozwiązaniach instalacyjnych w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym odbyła się 7 listopada 2019 r. w Warszawie. Organizowana przez Lindab konferencja zgromadziła w tym roku 260 specjalistów i ekspertów.

Kiedy 2 lata temu podjęliśmy się organizacji pierwszej konferencji DKBE wiedzieliśmy, że temat debaty jest niezwykle ważny dla wielu podmiotów zaangażowanych w proces budowlany i stanowi klucz do otwartej dyskusji wśród specjalistów branżowych. Spotkanie stanowiło unikalną możliwość wymiany poglądów i poznania wzajemnych oczekiwań różnych środowisk, gdyż wśród uczestników DKBE znaleźli się inwestorzy, zarządcy nieruchomości, architekci, projektanci, inspektorzy, rzeczoznawcy i specjaliści HVAC, przedstawiciele ośrodków akademickich i przyszli inżynierowie.

Debata podzielona była na 3 części: pierwszą stanowiła wspólna dla wszystkich uczestników część plenarna, po której odbyły się dwa panele branżowe, a wydarzenie zakończyła otwarta dyskusja i sesja pytań do prelegentów. Nowością tegorocznej debaty był sposób zadawania pytań: stworzyliśmy specjalną stronę, na której użytkownicy wpisywali pytania, które następnie przedstawiane były podczas trwania debaty.

Tematyka konferencji

Wśród wielu interesujących tematów poruszanych w trakcie konferencji znalazły się między innymi:

  • systemy certyfikacji WELL i GBS i ich wpływ na założenia "gdy liczy się przede wszystkim człowiek",
  • wpływ środowiska wewnętrznego na komfort i wydajność pracy użytkowników budynków,
  • BIM – rewolucja w nowoczesnym budownictwie,
  • inwestor jako największym beneficjentem wdrożenia BIM,
  • komfortowe warunki dla użytkowania budynków a minimalizacja kosztów w kontekście wyboru wodnych systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
  • rola szczelności instalacji w kontekście precyzyjnej regulacji ilości powietrza DCV oraz zużycia energii budynku LCC.

Prezentacja rozwiązań

Konferencji towarzyszyła część wystawowa, gdzie prezentowane były nowoczesne rozwiązania i technologie dedykowane branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Na zbudowanych specjalnie na potrzeby konferencji układach, przeprowadzone były pomiary i badanie szczelności w systemach HVAC.

Pokazaliśmy dwa układy:

  • układ bez uszczelki, łączony blachowkrętami i dodatkowo doszczelniany taśmą,
  • układ z kształtkami z uszczelką EPDM, łączony tylko blachowkrętami.

W trakcie pokazów, powietrze w obu układach tłoczone było za pomocą urządzeń typu LT600 służących do pomiarów szczelności układów wentylacyjnych. Eksperyment prowadzony był przy utrzymaniu w obu układach takiego samego ciśnienia ok. 600 Pa.
Pobór energii urządzeń był mierzony na watomierzach. Uczestnicy konferencji mogli bezpośrednio przekonać się jak duży wpływ na zużycie energii ma odpowiednie zastosowanie elementów z uszczelką, dzięki czemu mogli zobaczyć jak duża jest różnica w zużyciu energii, która wynosiła nawet 40% - 50%, co dowodzi jak olbrzymie znaczenie ma szczelność w kontekście energooszczędności, przede wszystkim dla inwestorów i zarządców nieruchomości.

Wynik eksperymentu:

Układ z uszczelką Układ bez uszczelki
Ciśnienie 600 Pa 600 Pa
Wyciek powietrza 0,675 l/s (2,43 m³/h) 9,44 l/s (33,984 m³/h)
Klasa szczelności wg normy EN 12237 D A
Norma przy ciśnieniu 600 Pa dla odpowiedniej klasy wynosi: klasa A - 22,819 l/s, klasa B - 7,606 l/s, klasa C - 2,535 l/s, klasa D - 0,845 l/s.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się także zaawansowany system VAV Lindab Pascal, którego sercem była innowacyjna skrzynka rozprężna z przepustnicą i nawiewnik wyposażony w czujkę obecności. Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość bezpośredniego podłączenia skrzynek rozprężnych i centrali kanałem bez dodatkowych elementów kontrolujących przepływ. Zapotrzebowanie wydatku dla danego pomieszczenia jest komunikowane w ramach inteligentnej sieci łączącej wszystkie urządzenia Lindab Pascal i na tej podstawie odbywa się regulacja prędkości pracy wentylatora.

Partnerzy branżowi

Organizacja tego wydarzenia nie byłaby możliwa bez stowarzyszeń branżowych: BIM dla Polskiego Budownictwa, OSWBZ - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego, PZITS - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz SPW - Stowarzyszenie Polska Wentylacja. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęły: Eurovent, SARP oraz TighVent.

Konferencja DKBE pokazała, że spotkania branżowe są potrzebne i służą wszystkim podmiotom zaangażowanym w proces budowlany. Dyskusja, wymiana poglądów, nawiązywanie nowych kontaktów pozwala na poznanie wzajemnych oczekiwań i współdziałania w zakresie zmian w branży HVAC oraz podejścia do tematyki zrównoważonego budownictwa.

Dziękujemy, że byliście Państwo z nami!