DKBE 2017 - debata o najnowszych rozwiązaniach i standardach w branży HVAC

DKBE 2017 - debata o najnowszych rozwiązaniach i...

Wybrana aktualność

DKBE 2017 - debata o najnowszych rozwiązaniach i standardach w branży HVAC
6 LIP '17
Informacje i nowości

DKBE 2017 - debata o najnowszych rozwiązaniach i standardach w branży HVAC

Zgodnie z dyrektywą UE do 2020 roku wszystkie kraje członkowskie powinny zmniejszyć zużycie energii o 20% i przygotować strategię umożliwiającą dalsze oszczędności w kolejnych dekadach. Polska została więc postawiona przed potężnym wyzwaniem, możliwym do spełnienie wyłącznie w przypadku głębokich zmian we wszystkich gałęziach gospodarki. Jednym z kluczowych obszarów, w których branża budowlana może stosunkowo niskim kosztem podnieść efektywność jest branża HVAC.

Lindab, lider jakości i jeden z największych producentów systemów wentylacyjnych, wraz z szerokim gronem partnerów z branży budowlanej, postanowił zorganizować debatę, która otworzy oficjalną dyskusję na temat zmian na rynku HVAC i edukacji w zakresie najnowszych technologii stosowanych w systemach wentylacyjnych.

Debata o roli komfortu wewnętrznego 
i rozwiązaniach instalacyjnych 
w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym.
5 października 2017
PGE Narodowy w Warszawie
 

Wystąpienia prowadzone w ramach konferencji podzielone będą na 3 bloki tematyczne:

Komfort - punktem wyjścia do całej dyskusji musi być zagwarantowanie zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników budynków. Prelegenci będą poruszali zagadnienia takie jak: technologie zarządzania i optymalizacji klimatu wewnętrznego, wpływ klimatu na wydajność pracy i certyfikaty zapewniające spełnianie najwyższych standardów.

Budownictwo - w ramach tego obszaru przedyskutujemy wpływ zmian na architekturę budynków i wymagania dyrektywy UE w kontekście polskiego kodeksu budowlanego i eksploatacji budynków.

Energooszczędność - w trakcie tego najważniejszego segmentu debaty prelegenci przedstawią szereg rozwiązań, które pozwalają podnieść efektywność energetyczną branży HVAC, takie jak: systemy wentylacyjne o podwyższonej klasie szczelności, rekuperacja, zmiennowydatkowe systemy VAV, a także inteligentne systemy pomiarów i zarządzania powietrzem.

Wśród wielu cenionych prelegentów pojawią się między innymi:

  • dr inż. Piotr BARTKIEWICZ, OSWBZ / GO4Energy
  • dr inż. Andrzej GÓRKA, PZITS / Politechnika Poznańska
  • mgr inż. Piotr MOKRZAŃSKI, OSWBZ / Go4Energy
  • dr inż. Jarosław MÜLLER, SPW / Politechnika Krakowska
  • dr inż. Joanna RUCIŃSKA, PZITS / Politechnika Warszawska
  • mgr inż. Sławomir SAWICKI, SPW / Pol-Con Consulting
  • prof. dr inż. Paweł WARGOCKI, Duński Uniwersytet Techniczny

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby związane z rynkiem budowlanym do udziału w konferencji. Formularz rejestracyjny, harmonogram wykładów i szczegółowe informacje dostępne są na stronie: