Czas ma kluczowe znaczenie

Czas ma kluczowe znaczenie